Kategori: F Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada fil görmek

Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder. Rüyada bir file bindiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek …

Rüyada file görmek

Bir kimsenin rüyada file görmesi, rızık ve kısmetini aramaya; bekârların file görmesi de evlenmeye delâlet eder. Çarşı ve pazardan fileye bir şeyler doldurduğunu görmek, rızka ve menfaate delâlet eder. Rüyada filesi dolu olarak evine döndüğünü …

Rüyada fincan görmek

Rüyada fincan görmek, kârın da, zararın da küçüğüne ve az bir miktarına delâlet eder. Fincan ile kahve içtiğini görmek, beklenmedik bir misafirin geleceğine işarettir.

Rüyada firavunu görmek

 Rüyada eski Mısır hükümdarlarından firavunu görmek, Allah ve din düşmanı kimseye delâlet eder. Rüyada dünyanın bazı firavunlarına dönüştüğünü görmek, kudret ve kuvvete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada firuze taşı görmek

Bir kimsenin rüyada firuze taşı görmesi, fetih, yardım, talih, kısmet ve uzun ömre işarettir. Bazı kere de firuze görmek, zafer, kuvvet ve kazayı hacet ile tâbir olunur. Birçok firuzeyi bir arada görmek, uluvv-i şan ve …

Rüyada fitil görmek

Kişinin rüyada fitil görmesi, bir dairenin idaresine bakan veya okulun başı bulunan hocaya delâlet eder. Rüyada bir fitilin hepsini yanmış görmek, bir dairenin müdüre sinin ölümüne işarettir. Rüyada fitilden bir kıvılcım sıçrayıp pamuğu yaktığını görmek, …

Rüyada fişek görmek

İbn-i Sirin demiştir ki: Rüyada fişek ve cephane kutusu görmek, yüksek makam ile tâbir olunur. Bir kimsenin fişeklik ve cephane kutusu görmesi, eğer o işe ehil ise bir şehrin valisi olacağına işarettir. Diğer rüya sahipleri …

Rüyada fok balığı görmek

Rüyada Fok balığı görmek, karşınızda güçlü kuvvetli kimselerin bulunduğuna delâlet eder. Fok balığının etini yediğini görmek, düşmana karşı zafer kazanmaya alâmettir.

Rüyada folluk görmek

Rüyada tavukların yumurtalarının bulunduğu folluk görmek veya oradan yumurta almak, dedikodu ve boş lâf ile tâbir olunur. Çünkü tavuk yumurta yaptığında çığlığı basar ve etrafı velveleye verir.

Rüyada fosfor görmek

Fosfor aydınlatıcı özelliğe sahip olduğundan rüyada fosfor görmek, zekâ parlaklığına ve daima yeni hamlelere delâlet eder. Bazı kere de fosfor görmek, bol rızka, bol mala ve menfaate işarettir.

Rüyada fotoğraf görmek

Rüyada fotoğraf makinesi görmek, cama, aynaya ve güneş huzmelerinin akislerine işarettir. Bir kimsenin kendi fotoğrafını çektiğini görmesi, ecelin yaklaşmakta olduğuna delâlet eder.

Rüyada frenk görmek kafir görmek

Rüyada bir kâfiri görmek, ferah ve zafere delâlet eder. Kenisinin frenk olduğunu görmek ise iyi değildir ve bid’at ile tâbir olunur. Rüyada takva ve salâh erbabı bir kimsenin rahip olduğunu görmesi, Allahü Teâlâ’dan korkmaya ve …

Rüyada fuar görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini fuarda görmesi, talihinin açıklığına, mevkiin yüksekliğine ve menfaate delâlet eder. Çünkü fuarlarda insan aradığı şeyi bulabilir. Kendisini kitap satılan fuarda görmek ve kitap almak, ilim, irfan ve hikmet ehli olmaya delâlet …

Rüyada fulya çiçeği görmek

Rüyada bu çiçeği görmek veya koklamak, ömür günlerinin neşe ve sevinç içinde geçeceğine delâlet eder. Fulya çiçeğinden bir buket yaptığını görmek, kırılmış gönülleri almaya ve dostluğa işarettir.

Rüyada fukaha – fıkıh alimi görmek

Rüyada meşhur ve tanınmış âlimlerden birini görmek, hayır ve sürura; bilmediği bir âlimi görmek de, o mahalle salih ve iyi bir kimsenin geleceğine delâlet eder. Ehil bir adamın rüyada kendisini âlim olmuş görmesi, izzet ve …