Rüyada fener görmek

Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek,  evinize çökecek karanlığa delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener  görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet  eder.

BİR CEVAP YAZIN