Rüyada fakıh fıkıh alimi görmek

Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve  fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve  afiyet’e işarettir.  Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve istiğfara ve Allahü  Teâlâ’ya yönelmeye delâlet eder.

Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir  olunur.  Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına  gitmeye işarettir. Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine  getirmekten usanır ve bıkar.

BİR CEVAP YAZIN