Rüyada fakir görmek

Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.  Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir  olduğunu görse:

“- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24)  mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine  rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.  Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli  rızka delâlet eder.

Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve  zenginliğinin artacağına delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum  yine de öyledir.  Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ  etmeye işarettir.

Çünkü dilenenler çok duâ ederler. Rüyada bir yerde dilencinin  görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.  Rüyada dilendiğini ve kendisine de istenilen şeylerin verildiğini görmek, hiç zahmet  çekmeden kazanılacak mala delâlet eder.

Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır.  Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.

BİR CEVAP YAZIN