Rüyada meclis görmek

Rüyada Allah Teâlâ’nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste  bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.  Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste  bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada vaaz meclisinde takva ile ilgili söz söyleyen ve sözünde  de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığı şifa bulur. Veya borçtan halâs  olur ya da zâlim kimselere galip gelir.  Rüyada alim ve fazıl kişilerin toplandığı meclisi görmek ve onların üstünde bir yere  oturmak, kendisi o makama ehilse, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe  delâlet eder.

Yine rüyada meclis görmek, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan ve üstünde  oturulan sedire delâlet eder.  Meclis rüyası, zevceye, çocuklara ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçiye delâlet eder.  Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işarettir.  Yine rüyada insanlara vaaz ettiğini ancak vaazını tamamlayamadığını görmek,  işlerde müşkülata uğramaya, üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada kürsü üzerinden halka vaaz ettiğini gömlek, halkın riyaset ve siyasetine nail  olmağa işarettir.  Rüyada bir mecliste ve kürsü üstünde büyük bir alimin vaaz ettiğini ve insanlara  öğütler verdiğini görmek, hayır ve menfaate, ilim ve hikmete delâlet eder.

Kendisi o  işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işarettir,  Bazı kere de rüyada vaaz edeni veya kendisinin vaaz ettiğini görmek, yahut vaaz ve  zikir meclisinde bulunmak, dinde hayır, salâh itikad, hüsn-i hatime, ahiret saadeti, rey  ve tedbire delâlet eder.  Rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve o mecliste pek çok meyve ve  meşrubat bulunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye ve şehitlik mertebesine  alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN