KADININ SÜSLENMESİ, KOKU SÜRÜNMESİ

KOCASININ İZNİYLE DE OLSA KADININ SÜSLENİP KOKU SÜRÜNEREK EVDEN ÇIKMASI

Ebû Mûsâ (r.a.) den rivayete göre, Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Her göz zina eder. Kadın koku sürünüp (süslenip püslenip) bir toplantı yerine gittiği vakit, o şöyledir, o böyledir, yâni zâniyedir.”

Yine Resûl-i Ekrem:

“Herhangi bir kadın, güzel koksun diye koku sürünür ve halkın yanından göçerse, o, zâniyedir (yâni fâsikadır). Her göz zina eder.”, buyurmuştur.

Mûsâ b. Yesâr (r.a.) dan rivayete göre, şöyle demiştir:

“Kadının biri Ebû Hureyre’nin yanından geçerken, güzel kokusu etrafa yayıldı. Ebû Hureyre kadına:

“Ey Cebbâr’ın cariyesi, nereye gidiyorsun?” diye sordu. Kadın:

“Camie gidiyorum,” diye cevap verince, Ebû Hureyre:

“Güzel koku süründün, değil mi?” diye sordu. Kadın :

“Evet,” diye cevap verdi. Ebû Hureyre:

“Geri dön ve yıkan, çünkü ben Resül-i Ekrem’den şöyle buyur­duğunu duydum:

“Süründüğü koku etrafa yayılırken mescide namaz kılmak için giden kadının namazı, geri evine dönüp yıkanmadıkça, kabul olmaz.” dedi.

Aişe (r.a.) den rivayete göre şöyle demiştir:

“Resûl-i Ekremle birlikte Mescid’de otururken, Müzeyne kabi­lesinden bütün zinet ve ihtişam içinde bir kadın mescide girdi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:

“Ey insanlar, kadınlarınızı zînetlerini giyerek eteklerini sürü­ye sürüye mescide gelmekten nehyediniz. Zira İsrâiloğullarının ka­dınları, zînetlerini kuşanıp böbürlene böbürlene mescidlere geldikleri için lanetlenmişlerdir.” buyurdu.

Tembih: Kadının koku sürünüp, süslenip püslenip evden çıkma­sını kebireden saymak, bu hadîslerin sarahatinden anlaşılmaktadır. Bizim esaslara ve kurallara uyması için, bunu da fitnenin tahakkuku zamanına hamletmek uygun olur. Yalnız fitneden korktuğu halde ko­ku sürünmek mekruh, fitne ihtimali halinde haram, fitne kuvvetli olunca o zaman da kebire olur.

 

İbni Hacer El Heytemi

İslamda Haramlar ve Helaller

279. Kebire (Büyük Günah) : Kocasının İzniyle de Olsa Kadının Süslenip Koku Sürünerek Evden Çıkması

BİR CEVAP YAZIN