Kategori: Tesettür

buyuk gunah erkegin ipek giymesi

İpek Elbise Giymek

Buhârî, Müslim ve diğerlerinin Hz. Ömer’den rivayetlerinde Resûl-i Ekrem: “Sakın ipekli elbise giymeyin, zira dünyada ipekli elbise giyen âhirette onu giyemez.”, buyurmuştur. Nesei’nin ziyâdesinde, “Onu (ipekli elbiseyi) dünyada giyen, cennete giremez.” Buyurul­muştur. Allahu Teâlâ, “Oradaki …
tesettur ve avret hukumleri

Tesettür ve Avret Hükümleri

Ali Kara Tesettür: Setr kelimesinden türemiş bir lafızdır, yani sözlükte; örtünmek, gizlenmek, bir şeyin arkasında saklanmak anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak tesettür, erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesidir. Bir kimsenin örtmesi gereken ve …
Kadınlar Yuvasına Dönmeli

Kadınlar Yuvasına Dönmeli

Rabbimiz Ahzab Sûresi’nin 33. âyet-i kerimesinde meâlen şöyle ferman buyurmaktadır: “(Ey kadınlar) handerinizde karar edin, oturun. Ve cahüiye-i ûlâda olduğu gibi, kendinizi süsleyip, sokaklarda dolaşmayın. Namazı ikame edin ve malınızın zekatını verin. Ve Allah ve …
haya perdesini yirtmayin

HAYA PERDESİNİ YIRTMAYIN!

Utanmak, hayalı olmak bir insanı insan yapan temel değerlerdendir. Utanmayan, haya perdesini sıyırıp atan insanlıktan da çıkar. Sevgili peygamberimiz (asm) pek çok hadis-i şeriflerde bu husus üzerinde durmuştur. İki hadis-i şerife bakalım: İbni Ömer’den (ra) …
iffet kalesine taarruzlar

İFFET KALESİNE TAARRUZLAR

İnsanı hayvanlardan ayıran vasıflardan birisi de “iffef’tir. İnsanî bir vasıf olan “iffet libasından” sıyrılan, artık kademe kademe hayvanlığa yaklaşır ve netice hayvanlardan da aşağı derecelere iner. Sağlam ve huzurlu cemiyet, ancak ve ancak iffetli fertlerle …
Gerçek Tesettür Hangisi

“GERÇEK TESETTÜR” HANGİSİ?

Günümüzde düzinelerle Ulemâ-üssû’un yazdıkları eserlerle, yaptıkları konuşmalarla Mü’mineleri îslâmiyetin hükümlerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Şimdi meydan onların. Onlar konuşuyor, onlar yazıyor, onlar çiziyor. Gündemde hep onlar. Maalesef nice Müslüman hanım onların tuzağına düşüp yanlış yola sapıyorlar. …
hz fatima vasiyeti neydi

Hz. Fatıma (ra) Validemizin Vasiyeti

Hz. Fatıma (ra) Validemizin Vasiyeti Müslüman hanımların kendilerine “örnek” alacakları şahsiyetlerden biri de Hz. Fatıma (radıyallahu anha) validemizdir. Bu yazımızda, onun hayatının son safhasında söylediklerini ve vasiyyetini iffet ve haya timsali oluşunun müşahhas bir delili …
ortunmek makale

ÖRTÜNMEK

Mehmet Talu Örtünmek Allah’a Peygambere, Kur’an’a ve İslam’a inanan mümin kadınlar için mukaddes bir emir, açıklık ise bu emre apaçık bir isyandır. Kainatta hiçbir varlık gösteremezsiniz ki, zarfsız, kabuksuz, yapraksız olsun. Şu halde Müslüman hanımı …
tarihte tesettur dusmanliği 1

Tarihte Tesettür Düşmanlığı

Yahudiler ile Müslümanlar arasında çıkan ilk savaşın sebebinin bir Müslüman kadının tesettürü olduğunu biliyor muydunuz? Tesettüre uzanan eller karşısında Müslümanların nasıl bir duruş sergilediğini ve bu savaşın bizler için taşıdığı önemi anlatarak başlayalım tarihteki tesettür …
kurani kerimde carsaf geciyormu

KUR’AN-I KERİMDE ÇARŞAF GEÇİYOR MU?

Mustafa Özşimşekler KADININ ÖRTÜSÜ NASIL OLMALI? Kur’an–ı Kerim’de örtünme ile ilgili âyetler iki sûrede yer almıştır. Bunlardan bir tanesi Nur sûresindeki: “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları müstesna …
hangi tesettur

HANGİ TESETTÜR?

Mehmet Işık İnsan sormadan edemiyor, aşırı dikkat çeken renkleri, hatları belli eden hatta belirginleştiren kesimiyle “modern tesettür” modelleri, tesettür kavramını içerden çökertmeyi mi hedefler? Yüce Mevlâ’nın insanoğluna cennet hatırası olarak bahşettiği giysi ve giyinme, en …
default user image

Tesettür

Örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek. “STR” kökünden “tefe’ul” vezninde bir mastar. Bir fıkıh terimi olarak erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir. Bir kimsenin örtmesi gereken ve başkasının bakması haram …
islamda ortunme ve kadin erkek iliskileri

İSLÂM’DA ÖRTÜNME ve KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ

îslâm dini herşeyde olduğu gibi bu mevzuda da kişileri kendi keyiflerine bırakmayıp bir ilâhi nizam getirmiştir. Biz bu konudaki âyetleri zikretmezden önce ulemanın görüşüne bir göz atalım: «Allah Tealâ buyurmuştur ki: «Ey Habibim, mü’min kadınlara …
kadinin tesetturunde aranması gereken sartlar

Kadının Tesettüründe Aranması Gereken Şartlar

Geçmiş bölümlerde mezhep imamları ile müfessirlerin kadının tesettürü ile ilgili izahlarını gördük. Hemen hemen hepsi de mükemmel bir tesettürün sadece gözler açıkta kal­mak şartıyla olabileceğini beyan ettiler, Bu husus, yüz açılır diyenlerin delillerinin azlığı ve …
kadinin hicabı

KADININ HİCABI

(Zahidu-l-Kevserinin Makâlâtından) Cenab-ı Hak, Peygamberimizin hanımlarına Kur’an-ı Kerimde şöyle hitabetti: “Evlerinizde oturun, İlk cahiliyye çağı kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak (kırıta, kırıta) yürümeyin, Onlar, mü’minlerin anası oldukları halde Kuran’ın nas-sıyla örtünmek ile emrolundular. Ezvac-ı …
giyim konusunda dikkat edilecek hukumler

GİYİM HUSUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HÜKÜMLER

 1634 Kur’ân-ı Kerîm’de: “Ey Ademoğulları!.. Size çirkin (avret mahallinizi) örtecek bir elbise; bir de giyinip, süsleneceğiniz (ziynet) elbisesi indirdik!.. Takva elbisesi (libası) ise; o hepsinden daha hayırlıdır. Bu (elbiselerin indirilmesi) ALLAH’ın ayetlerindendir. Tâ ki (insanlar) …
Kadının Tenini Gösteren İnce Elbise

Tenini Gösteren İnce Elbise Giymek

108. Kebire (Büyük Günah) : Kadının Tenini Gösteren İnce Elbise Giymek Müslim ve diğerlerinin rivayetlerinde Resûl-i Ekrem: “Cehennemlik iki zümre var ki, bunları dünyada henüz görmedim. Birisi, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döverler. Diğer bir …
ortunmek makale

KADININ SÜSLENMESİ, KOKU SÜRÜNMESİ

KOCASININ İZNİYLE DE OLSA KADININ SÜSLENİP KOKU SÜRÜNEREK EVDEN ÇIKMASI Ebû Mûsâ (r.a.) den rivayete göre, Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Her göz zina eder. Kadın koku sürünüp (süslenip püslenip) bir toplantı yerine gittiği vakit, o …
kadin erkek benzesmesi

Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı

292)  (Giyim – Kuşamda, Hal – Hareket Ve Benzeri Konularda Erkeklerin Kadınlara, Kadınların Erkeklere Benzemesinin Haram Olduğu) Bu bölümdeki üç hadis-i şeriften birbirine benzemeye çalışan erkek ve kadınlara Rasulullah’ın lanet ettiğini, kılık kıyafetle cehennemlik oldukları …
ebu davud giyim kusam

Ebu Davud – Giyim Kuşam Bölümü

28. Kadınların (Giyimi Hakkında) (Gelen Hadisler) 4097… îbn Abbas (r.a)’dan rivayet olunduğuna göre; Peygamber (s.a.v), kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara, erkeklerden de kadınlar benzemeye çalışanlara lanet etmiştir. 4098… Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet olunduğuna göre; Resûlullah (s.a.v), …
celal yildirim ahzab suresi 59.ayet

Celal Yıldırım – Ahzab Suresi 59. Ayetin Tefsiri

Meali:  Ahzab Suresi: 59—  Ey Peygamber! Kendi eşlerine, kızlarına ve Müslüman kadınları­na de ki: Dış elbiselerini (sokak kıyafetlerini) üzerlerine alıp örtünsünler. Bu onların (iffetli) tanınmalarına, eziyet edilmemelerine daha uygun olanı­dır. Allah, çok bağışlayan ve çok …
taberi nur suresi tefsiri

Taberi – Nur Suresi Tefsirinden

30- Ey Muhammed, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sa­kınsınlar, edep yerlerini korusunlar. Böyle davranmak onlar için daha te­miz ve daha hayırlıdır. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah Teala bu âyet-i kerimede, mümin erkeklerin, gözlerini haramdan …
ibn kesir nur suresi tefsiri

İbni Kesir – Nur Suresi Tefsirinden

30 — Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, kendileri için daha temizdir. Allah, yaptıklarından şüphesiz haberdârdır. Allah Teâlâ inanan kullarına, gözlerini haramdan sakınmalarını, ancak kendisine bakmayı mübâh kıldıklarına bakmalarını, gözlerini mahrem …
elmalili hamdi yazir nur suresi tefsiri

Elmalılı Hamdi Yazır – Ahzab Suresi Tefsirinden

59- Ey Peygamber! Hanımlarına da, kızlarına da, bütün müminlerin kadınlarına da söyle. Görülüyor ki, burada yalnız Peygamberin hanımlarına ve kızlarına değil, Nur Sûresi’ndeki “Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar, zinet yerlerini göstermesinler.” (Nûr, 24/31) âyeti gibi …
Nur Suresi Tefsiri - 30 ve 31. Ayetler

Elmalılı Hamdi Yazır – Nur Suresi Tefsirinden

Nur Suresi 30. ve 31. Ayet Tefsiri NUR SURESİ 30. AYET 30- Müminlere -yani mümin erkeklere- söyle, gözlerini indirsinler; gerek dışarda, gerek içerde ve gerekse başkalarının evlerine girip çıkarken, otururken kalkarken gözlerini dikmesinler, harama bakmaktan, …
ömer nasuhi bilmen nur suresi tefsiri

Ömer Nasuhi Bilmen Nur Suresi 31. Ayet Tefsiri

31. Ve mümin kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar ve avret mahallerini muhafaza etsinler ve ziynetlerini açmasınlar, onlardan her zahir olanı müstesna ve baş örtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar ve ziynetlerini açıvermesinler. Ancak kocalarına veyahut kendi babalarına …
cilbab ayeti

KAPATILMASI GEREKLİ YERLERİN ÖRTÜLMESİ…

KAPATILMASI GEREKLİ YERLERİN ÖRTÜLMESİ İÇİN KADINLARIN “CİLBAB” AYETİ 59- Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımları­na söyle. Dış örtülerinden üzerleri­ne alıp örtsünler. Bu, onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayan, …
harama bakmanin ve ortunmenin hukmu

Harama Bakmanın Ve Örtünmenin Hükmü

30- Mümin erkeklere söyle, gözlerini (harama karşı) yumsunlar, ırzlarını ko­rusunlar. Bu davranış onlar için daha temizdir. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır. 31- Mümin kadınlara söyle, gözlerini (harama karşı) yumsunlar, ırzlarını ko­rusunlar. Görünmesi zaruri olanlar …
islamda kadinin ortunmesi 1

İSLAMDA KADININ ÖRTÜNMESİ

59- Ey peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu, onların tanınıp eza edil­memelerine daha uygundur. Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Âyetin Lafzî Tahlili (Ezvâcike): Ezvac, zevc’in çoğuludur. Zevç, evli çiftten …
kadinlarin ortunmesi ve yabanci kadinlara bakmanin hukmu 1

KADINLARIN ÖRTÜNMESİ VE YABANCI KADINLARA

KADINLARIN ÖRTÜNMESİ VE YABANCI KADINLARA BAKMANIN HÜKMÜ 30- Mümin erkeklere söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için çok temiz (bir harekettir). Şüphesiz ki Allah, (kullarının ne) yapacaklarından hakkıyla haberdardır. 31- Mümin …