Kategori: Tefsir

Ömer Nasuhi Bilmen Nas Suresi Tefsiri

NAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre de Felâk sûresini müteâkip Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ve Kur’an-ı Kerim’in son yüz on dördüncü sûre-i celîlesi bulunmaktadır, insanların âlemlerin Rabbi’ne sığınmalarını emrettiği için kendisine böyle …
felak suresi

FELAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Fîl” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Felakın Rab’bine, yâni: Mahlûkatı tertip ve tanzîm eden kuvvetin ezeli sâhibi olan Yüce Yaratıcı’ya sığınmayı emrettiği için kendisine böyle “Felak” …
ihlas suresi tefsiri

İHLAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Ennâs” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Cenab-ı Hak’kın birliğini, yüce vasıflarını en mükemmel, en samimi bir şekilde bildirdiği için kendisine böyle “İhlâs sûresi” adı verilmiştir. …
tebbet suresi tefsiri

TEBBET SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Feth” sûresinden sonra Mekke-i Mükereme’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ebû Leheb’in hüsrana, helâke uğradığını gösterdiği için kendisine “Tebbet” adı verilmiştir. Maamafih “Mesed” den, yâni: Fitilli bir ipten bahsettiği …
nasr suresi tefsiri 1

NASR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Et-Tevbe” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’i, ilâhî zafere ulaşmayı müjdelediği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisine “İzacâe” sûresi de denilir. Bundan evvelki “El-Kâfirûn” sûresinde …
kafirun suresi tefsiri

KAFİRUN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Maun” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kâfirlere bir ihtarı içermiş olduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih buna “El-Münâbeze” yâni: Muhârebe ve “Mukas Kişe” yâni: Uyuz …
kevser suresi

KEVSER SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsân buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih bir ismi de “Nahr sûresi”dir. Bundan evvelki “El’Mâun” …