Rüyada uyluk görmek

Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar  ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve  gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür.

Rüyada sağ uyluk, baba tarafından akrabaya, sol uyluk da anne tarafından akrabaya  delâlet eder.  Rüyada uyluğundan bir parça etin koparılmış ve kesilmiş olduğunu görmek, rüya  sahibi için bir musibete alâmettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada uyluk görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ehl-i Beyt,

b) Dost ve ahbab,

c) Hizmetçi,

d) Mal.

BİR CEVAP YAZIN