Rüyada uçmak – uçtuğunu görmek

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde  uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye işarettir. Rüyada bir evin  damından diğer evin damına uçtuğunu görmek, zevcesini boşayıp bir başka kadınla  nikahlanmaya delâlet eder.  Rüyada semaya uçtuğunu ve bir daha yere inmediğini görmek, rüya sahibinin  ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir dağın tepesine uçtuğunu görmek, büyük bir makama nail olmaya işarettir.  Uçarken bir şey üzerine düştüğünü görmek, öyle bir şeye mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada henüz evlenmemiş bir kadının, evinden tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu  görmesi, o erkekle evlenmesine delâlet eder.  Rüyada alçak bir yerden yüksek bir yere uçtuğunu görmek, arzu ve murada nail  olmaya işarettir ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.  Rüyada uçarken gökte kaybolduğnu ve geri dönmediğini görmek, ölümdür.

Yine  rüyada kendi evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölüm ile tâbir olunur.  Onun tanımadığı ev kabirdir.

Nablusî demiştir ki:  – Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar  vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse,  saltanat, izzet ve şerefe nail olur.  Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu görmek, yabancı bir kavmin arasında bulunmaya  delâlet eder.

Rüyada düz bir şekilde uçtuğunu ve hiç zahmet çekmeden gittiğini görmek, işlerinin  zahmet çekmeden düz gitmesine işarettir.  Bir kimsenin rüyada iki kanadı olup o iki kanatla uçtuğunu görmesi, hayır, izzet ve  şerefe delâlet eder.

Bu rüya, herkes için hayırdır.  Zindanda olan bir adamın rüyada uçtuğunu görmesi, hapisten kurtulmaya işarettir.  Kirmani demiştir ki: Rüyada semaya doğru çok uçtuğunu görmek, hacca gitmeğe;  kendi evinden meçhul bir eve uçtuğunu görmek, ölüme; kuş kanatları gibi kanatları  olduğunu görmek, halkın taaccüp ve hayretini mucib olacak bir halin zuhuruna delâlet  eder.

Rüyada istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görmek, rüya  sahibi için büyük bir hayra delâlet eder ve ona işleri kolay olur.  Gurbette olan bir kimsenin rüyada uçtuğunu görmesi, vatanına döneceğine işarettir.  Rüyada kanatsız olarak uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görmek, şiddetli bir  korkuya delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN