Kategori: U Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada uçkur görmek

Rüyada uçkur görmek, kadına delâlet eder. Hamile bir kadının uçkur  görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Yine kadının rüyada uçkur  görmesi, erkek kardeşine, efendisinin akrabasına ve amcasına alâmettir.  Rüyada uçkur görmek, yardım edici mal ile …

Rüyada uçurtma görmek

Rüyada uçurtma görmek, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya  işarettir. Çünkü uçurtma yükseklerde uçar.  Rüyada uçurtma ile oynadığını görmek, boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Zira  uçurtmanın insana bir menfaati yoktur. Bazı kere de uçurtma …

Rüyada uçmak – uçtuğunu görmek

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde  uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye işarettir. Rüyada bir evin  damından diğer evin damına uçtuğunu görmek, zevcesini boşayıp bir başka kadınla  …

Rüyada ud görmek – ud çaldığını görmek

Rüyada bekâr bir kimsenin ud görmesi, evlenmeye; evli kişinin ud görmesi de,  çocuğa delâlet eder.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada ud çaldığını görmek hakikata ters düşen bir  söze delâlet eder. Ud dinlemek de böyle tâbir …

Rüyada udcu görmek

Bir kimsenin rüyada udcuyu görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılardan  kurtulmaya, ferahlık ve sevince delâlet eder. Bazı kere de udcuyu görmek, şikayet  etmeye, inlemeye, sesle ağlamaya delâlet eder.

Rüyada ufuk görmek

Rüyada ufkun pırıl pırıl olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya;  ufkun karardığını görmek de meşakkatli bir işle karşılaşmaya delâlet eder.

Rüyada Uhud Dağını (Medine yakınlarında) görmek

Rüyada Medine yakınlarındaki Uhud dağını görmek, “Uhud bizi  sever, biz de onu severiz” hadis-i şerifînce Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in muhabbetine  delâlet eder. Uhud şehidle-rini görmek, izzet, şeref, kuvvet ve kudrete, düşmana galip  gelmeye ve akıbetin güzelliğine …

Rüyada umre yaptığını görmek

Bir kimsenin rüyada hac ve umre yaptığını görmesi, uzun ömre, güzel  amele, günahların mağfiretine, hayır ve berekete delâlet eder.  Rüyada umre yaptığını görmek, mala, nimete, menfaata, makbul amele ve dinde  gayrete delâlet eder.  Bazı kere …

Rüyada un görmek

Rüyada un görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz kazanılan helal mala delâlet  eder. Rüyada arpa unu görmek, dinde istikamete delâlet eder.  Rüyada pirinç unu görmek, güç ile elde edilen mala işarettir. Çünkü pirinç meşakkatle  elde edilir.  Bir …

Rüyada uncu görmek

Rüyada uncuyu görmek veya ondan bir miktar un aldığını görmek, hazır  rızka ve hakkı bildirmeye, şiddet ve meşakkatten sonra refah ve rahata delâlet eder.

Rüyada usta görmek

Kişinin rüyada usta görmesi, fakirlik ve zenginlik ile tâbir olunur. Çünkü bazı  usta zengin, bazı usta fakirdir. Bazı kere de yolculuk ve geçim hususunda tereddüt  etmeye delâlet eder. Bazan da usta görmek, sabır ve sebat …

Rüyada usta ve mimar görmek

 Rüyada usta ve mimar görmek, halkın arasını meşru bir yolla  bulan bir adama delâlet eder.  Rüyada mimarı yaptığı iş karşılığı para almıyor görmek, fazilet sahibi bir kimseye  delâlet eder. Bazı kere de usta ve mimar, …

Rüyada ustura görmek

Bir kimsenin rüyada ustura görmesi, erkek çocuğa delâlet eder. Çünkü  onunla çocuklar sünnet edilir.  Rüyada ustura ile traş olduğunu veya bir şey kestiğini görmek, yapmayı arzu ettiği bir  işi bırakmaya işarettir. Rüyada ustura ile eti …

Rüyada uşak (erkek hizmetçi) görmek

Rüyada uşak dediğimiz erkek hizmetçiyi görmek, yardıma, sevince ve  menfaata delâlet eder. Çünkü uşak efendinin hizmetini gören kimsedir. Rüyada zenci  bir hizmetkâr aldığını görmek, iyilik ye berekete, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada utanmak – utandığını görmek

Bir kimsenin rüyada Allahu Teâlâ’dan utandığını ve nefsini kötü  işlerden men ettiğini görmesi, iman ve rızkın kat kat olmasına delâlet eder. Günahkâr  birinin böyle bir rüya görmesi, günahtan tevbe etmeye ve Hakk’a dönmeye işarettir.  Kâfir …

Rüyada uyanık durduğunu görmek

Rüyada uyanık durduğunu görmek, dost ve arkadaşlardan  ayrılığa delâlet eder. Bu sebeple rüyada geceleyin çok uyanık kaldığını ve hiç  uyuyamadığmı gören kimse, dostlarından ayrı düşer.

Rüyada uyanmak – kendisini uyanmış görmek

Rüyada kişinin kendisini uyanmış görmesi, cehd, taat ve ibadete  işarettir ve bu rüya ikbal ile tâbir olunur.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada uykuda olup uyandığını görmek, gafil olduğu  bir işe vakıf olarak çalışmağa; bir uyuyanı …

Rüyada uyku görmek – uyuduğunu görmek

Rüyada kendisini uykuda görmek, tenbellik ve gaflet alâmetidir.  Yine rüyada uyku, menfaatların meydana çıkmamasına ve yüce Allah’ın insana vacip  kıldığı salih amellerden gaflet etmeye işarettir.  Henüz kocaya gitmemiş bir kız, rüyada kendisini uyuyor görse, bu …

Rüyada uyukladığını görmek

Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, günahkâr ve asi için  tevbeye, kâfir için de hidayete işarettir.  Bir kimsenin rüyada uyukladığını görmesi, fakirlikten zenginliğe, sıkıntı ve  meşakkatten genişliğe, kıtlık ve yokluktan bolluğa delâlet eder.

Rüyada uyluk görmek

Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar  ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve  gurbete delâlet eder ve o …

Rüyada uyuz olduğunu görmek

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu  görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder. Rüyada uyuzu  kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder.  Rüyada kendi bedeninde uyuz …

Rüyada ulema ve alim görmek

Ulema, verese-i enbiya olduklarından rüyada âlim ve ulema görmek,  Sünnet-i Enbiyaya tâbi olmaya delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ulema görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Ulüvv-ü kadr, b) Şerefli bir makam, …