Kategori: Z Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada zabıta memuru görmek

Bir kimsenin rüyada zabıta memuru görmesi, kurtuluşa ve herkesin  selâmetine delâlet eder. Çünkü zabıta halkın işlerini ıslaha memurdur.  Rüyada zabıta memuru görmek, işlerini ıslaha çalışan ve insanları koruyan kimselere  de işarettir. Zabıta memurunu güzel bir …

Rüyada zaferan görmek

Rüyada zaferan görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve güzel isme  delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada yüklerle zaferanı olduğunu görmesi, çok mala ve nimete nail  olmaya alâmettir.  Bekâr bir adamın rüyada zaferan görmesi veya alması, …

Rüyada zahire görmek

Rüyada buğday, arpa gibi zahire görmek, mala, rızka ve menfaata delâlet  eder. Fakir bir adamın rüyada zahire görmesi, zengin olacağına alâmettir.

Rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek

Rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, refaha, rahatlığa, sürür  ve sevince delâlet eder. Çünkü her zahmetin sonunda bir rahmet vardır.  Bazı kere de rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, işinde hile yapmaya, batıl  yolla insanların …

Rüyada zalim görmek

 Zalim ve insafsız birinin rüyada adaletli ve insaflı davrandığını görmek,  malın ve canın emniyetine delâlet eder.  Günahta ısrarlı olan bir kimsenin rüyada adaletli işler yaptığını görmesi, tevbe etmeye  ve günahtan halâs olmaya işarettir.  Rüyada zalim …

Rüyada zaman görmek

Rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamanı görmek, o zaman  miktarı nimete ye paraya delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada duaların kabul edileceği saati görmesi, kötülüklerin ve yaramaz  şeylerin ortadan kalkmasına, fakirin zenginliğine ve sözü …

Rüyada zamk görmek

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zamk görmek, mal ve eşyanın  arkada kalanına delâlet eder. Rüyada zamk yediğini veya bir kimsenin kendisine  verdiğini veya satın aldığını görmek, halkın mal ve emvalinden istifade etmeye  alâmettir.  Rüyada …

Rüyada zar görmek

Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düşmana, harp ve husûmete delâlet  eder. Rüyada zar ile kumar oynadığını görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet  değildir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak …

Rüyada zarar uğradığını görmek

Rüyada zarara uğradığını görmek, insanın işlediği günah ie  tâbir edilir.  Rüyada kendisine zarar ve musibet eriştiğini görmek, üzüntü, şiddet ve meşakkate  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zarara uğramak, itikadın bozukluğuna veya hidayetten sonra  sapıklığa …

Rüyada zarf görmek

Rüyada içinde mektup olan bir zarf görmek, ilme. ince bir mânâya, maksada  erişmeye ve içine bir şey konulan sandığa delâlet eder.  Rüyada postadan bir zarf geldiğini görmek, müjdeli ve hayırlı habere veya gurbette  olan bir …

Rüyada zayi ve telef etmek

Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek,  bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir. Veya o kişi şehadet ve  ahdini bozar.  Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular …

Rüyada zeberced görmek

Kişinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. doğru, şecaatli, takva ve  vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder.  Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir.  Rüyada bir kimsenin kendisine” zeberced verdiğini görmek, hayra, nimete, …

Rüyada Zebur görmek

Rüyada Allah (c.c.) tarafından kulu ve peygamberi Hazret-i Davud (a.s.)’a  nazil olan Zebur’u görmek, tevbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalbleri birleştirmeye,  neşe verici şeylere ve hitabete nail olmaya delâlet eder.  Rüyada Zebur’u okuduğunu görmek, peygamberlerin …

Rüyada zehir görmek

Kişinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamın rüyada  kendisine zehir içirdiğini ve vücudunda şişler meydana geldiğini görmesi, meydana  çıkacak şiş miktarmca mala nailiyete delâlet eder.  Rüyada zehir içtiğini görmek, uzun ömre delâlet eder. …

Rüyada zehiri yok eden ilaç görmek

Rüyada zehiri gideren ilacı görmek, korkudan emin  olmaya delâlet eder.  Bir gün bir adam, İbn-i Şîrîn hazretlerinin huzuruna gelip:  – Ey imam, dedi, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin baş  parmağı şişerek …

Rüyada zekat verdiğini görmek

Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek, eldeki malın ziyadeliğine,  temizliğine ve artmasına delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâtı verdiğini görmesi, nimete nail olmaya,  farzları edaya, namazları vaktinde kılmaya ve dinde salâha delâlet eder. …

Rüyada Zekeriyya (a.s.)’ı görmek

Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, dinde  salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebşir edilmeye delâlet eder.  Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, hayırlı işleri başarmaya da işarettir.  Rüyada onun kabrini kazdığını görmek, onun yolunda gitmeye …

Rüyada zelzele – deprem görmek

Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir.  Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini  görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.  Rüyada yerin sarsıldığını …

Rüyada zembil görmek

Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuğa, mala, rızka ve  menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyası, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi  hazırlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye işarettir.  Rüyada …

Rüyada zemzem görmek

Bir kimsenin rüyada zemzem içtiğini görmesi, dert ve hastalıklardan şifa  bulmaya, gönül aydınlığına, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde  şifa vardır ve ne niyetle içilirse, o şey hâsıl olur. Yine rüyada zemzem içtiğini …

Rüyada zengin olduğunu görmek

Rüyada çok çok zengin olduğunu görmek, fakirlik ve kanaat ile tâbir  olunur. Çünkü kanaat, tükenmez bir hazinedir.  Rüyada zengin ve varlıklı bir kimseyi görmek, sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Çünkü  zenginlerin üzüntüsü eksik olmaz.

Rüyada zencefil görmek

İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta  olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek,  keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını …

Rüyada zerdali görmek

Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada  yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur.  Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı  olduğunu görmek, altına delâlet eder. Bekâr bir kimsenin …

Rüyada zeytin görmek

Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,  güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin  mübarek bir meyvedir.  Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, …

Rüyada zeytinyağı görmek

Bir kimsenin rüyada zeytinyağı görmesi, rızık ve helal mala delâlet eder. Rüyada zeytin yağı ile vücudunu yağladığını görmek, afiyet ve şifaya alâmettir. Bazan da zeytinyağı görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka …

Rüyada zeytinyağcı görmek

Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hi dayet ile tâbir olunur. Bir kâfirin rüyada zeytinyağcıyı görmesi, Müslüman nuru ile şereflenmesine ve hidayetine delâlet eder. Yine rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim sahiplerine ve sultanlara yakınlığa delâlet eder.

Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Emn ü eman, b) Şeref, c) Güzel geçim, d) Evlat, …
Rüyada zırh ustası görmek

Rüyada zırh ustası görmek

 Rüyada zırh ustası görmek Kişinin rüyada zırh yapan ustayı görmesi, çetin ve müşkül işleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Bekâr bir kişinin zırh ustasını görmesi, şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada zırh yapanı görmek, halka edeb …
Rüyada zıt şeyler görmek

Rüyada Zıt Şeyler Görmek

Rüyada zıt  şeyler görmek, Rüyada sağ olan bir adamın ölü olduğunu görmek, o kişinin hayatında elde edeceği nasibe delâlet eder. Buna mukabil, ölü bir adamın rüyada sağ olarak görülmesi, onun ahirette güzel ve büyük bir …