Rüyada zeytin görmek

Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,  güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin  mübarek bir meyvedir.  Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete  delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir.  Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek, çok ve bol nimete nail olmaya  işarettir. Zeytin ağacından indiğini veya düştügünü görmek, eldeki nimetin  noksanlaşacağma delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytin ağaçlarından yaprak toplayıp evine götürdüğünü  görmek, hayırlı rızka ve çok mala delâlet eder.  Günahkâr bir adamın rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye,  tevbeye, ilme ve Kur’ân-ı Kerim okumaya delâlet eder.  Bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde  genişliğe delâlet eder.

Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir.  Zeytin ağacı görmek, mal, eşya ve şerefli bir kadına da delâlet eder. Rüyada ağaçtan  zeytin topladığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir sağlam bir  şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına delâlet eder.  Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını görmek, çetinlik ve  meşakkate işarettir. Zeytinin yaprağı ise, işte sabır ve sebata, hastaların iyileşip afiyet  bulmalarına delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN