Rüyada zelzele – deprem görmek

Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir.  Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini  görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.  Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve  berekete delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere,  can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve  bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet reisinin oraya geleceğine ve halka zulüm  ile muamele edeceğine işarettir.  Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa delâlet eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana  gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede zelzele olduğunu  görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delâlet  eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında  çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran’da  görülen zelzele, şerli ve kötü insanların helakine işarettir.  Temmuz ayı içinde zelzele görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder.  Ağustos ayında görülen zelzele, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasına türlü türlü tâbirler  yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.

BİR CEVAP YAZIN