Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn ü eman,

b) Şeref,

c) Güzel geçim,

d) Evlat,

e) Nimet.

Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır. Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.

Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder. Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden kocaya işarettir. Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder.

Zırh, gücü kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir. Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa veya mal ve mülke delâlet eder. Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada”kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN