Kategori: İsimlerin Anlamı

Z harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – Z HARFİ

Z ZABİT: (Ar.) Er. 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse. ZADE: (Fars.) Er. 1. Evlat, oğul. 2. …
Y harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – Y HARFİ

Y YA’KUB: (Ar.) Er. 1. Erkek keklik. 2. İbranice, “Takib eden, izleyen”. -Hz. Yusuf (a.s.)’un babası ve Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya’kub). Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu. – Türk dil kuralına göre “b/p” …
V harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – V HARFİ

V VABİL: (Ar.) Er. – İri damlalı yağmur. VABİLE: (Ar.) Ka. – (bkz. Vabil) VACİB: (Ar.) Er. 1. Dini (şer’i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması …
Ü harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – Ü HARFİ

Ü ÜBAB: (Ar.) Er. – Şiddetli, taşkın sel suyu. ÜBABE: (Ar.) Ka. – (bkz. Übab). ÜBEY:  (Ar.) Er.  –  Sahabedendir. Übey b. Ka’b. ÜBEYDULLAH: (Ar.) Er. – Allah’ın kulu. ÜBEYD: (Ar.) Er. Köle, kölecik, kul.- …
U harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – U HARFİ

U UBAB: (Ar.) Er. 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel. UBEYD: (Ar.) Er. – (bkz. Ubeyde). UBEYDE: (Ar.) Ka. – Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah. UBEYDULLAH: (Ar.)Er. – Allah’ın …
T harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – T HARFİ

T TABDAN: (Fars.) Ka. -Işıklı, parlak. TABENDE: (Fars.) Ka. – Parlayan, ışık veren TABERİ: (Ar.) Er. – Büyük İslâm tarihçilerinden biri. TABİSTAN: (Fars.) Ka. – Yaz. TABİYE: (Ar.) Ka. – Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme. …
Ş harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – Ş HARFİ

Ş ŞABAN: (Ar.) Er. 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. ŞABEDDİN: (Ar.) Er. – Din topluluğu, cemaati. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ŞÂDÂB: (Fars.) Er. – …