Rüyada yarış meydanı görmek

Bir kimsenin rüyada yarış meydanı görmesi, sevince, düşman üzerine galip gelmeye, çocuklar için Kur’ân-ı Kerimi hatmetmeye delâlet eder.

Kapısında atı olan bir kimsenin rüyada kendisini yarış meydanmda görmesi, kendisinde olan san’ata ve maharete delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN