Rüyada Yakup (a.s.)’ı Görmek

Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, rızka, kuvvete, nimete, zevceye,  yardımcıya ve çok oğula delâlet eder.

Yakub Nebiyi, Yusuf un derdiyle ağlar görmek, üzüntü ve keder ise de, sonunda  sürür ve feraha ermeye işarettir.  Yine o Hak elçisini görmek, çok ibadet ederek Allah’ın rızasına ermeye, gönül  mahzunluğuna, Rabbi kerimine teslimiyete ve fakirlere infak etmeye delâlet eder.

Bazı kere de Hazret-i Yakub’u görmek, Yusuf misali güzel ve nazlı bir evlattan ayrı  düşmeye ve gözyaşı dökmeye, sonra ona kavuşup vuslatla rızıklanmaya ve  sevinmeye delâlet eder.

Bir kimsenin Yakub (a.s)’ı görmesi, çok mala, yolculuğa piyasanın pahalı olmasına,  kaybolmuş bir şeyin tekrar bulunmasına, ailesi hakkında güzel bir akıbete, mal ve  evlada delâlet eder.

Yusuf (a.s) ‘in meşhur kıssasına binaen, Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, üzüntüye,  çoluk çocuğunu ve çok sevdiği kimselerini kaybetmeye ve fakat sonunda devlete  ermeye delâlet eder.

Çocuğu veya herhangi bir şeyi kaybolmuş kimsenin rüyada Yakub (a.s)’ı görmesi,  çocuğunun ve kaybolmuş şeyinin bulunmasına delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN