Kategori: Y Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada yaba görmek

Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye  delâlet eder.  Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet ile elde edilen rızka işarettir.

Rüyada yabancı görmek

Rüyada yabancı görmek, korku ve şiddete delâlet eder. İnsanın  kendisini yabancı bir diyarda görmesi, garipliğe, pişmanlığa ve üzüntüye delâlet eder.

Rüyada yaban hardalı görmek

Rüyada yaban hardalı yediğini görmek, zahmet ve meşakkatle  elde edilecek rızka alâmettir. Bazı kere de yaban hardalı görmek, içi dışından daha  hayırlı olan bir kimseye delâlet eder.

Rüyada yabani güvercin görmek

Rüyada yabani güvercin görmek, çok yalan söyleyen bir  çocuk ile tâbir olunur. Yine rüyada yabani güvercin görmek, ülfet edemeyen, saliha olmayan, yalanı çok,  gönül kıran, kötü sözlü ve dini noksan bir kadına delâlet eder.  Rüyada …

Rüyada yabani kaz ve ördek görmek

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve  çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına da işarettir. Bekâr bir kimsenin rüyada bir yaban ördeği tutup evine getirdiğini görmesi, bir katınla  …

Rüyada Yabani Sığır Görmek

Rüyada kendi başının yabani sığır başı gibi olduğunu görmek,  reisliğe, ganimete ve yabancı bir takım insanlar üzerine amir olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yabani sığırı görmesi, çok ibadet eden ve fakat ehl-i sünnetten  ayrılmış …

Rüyada Yaban Keçisi Görmek

Rüyada dişi yaban keçisi görmek, zengin ve servet sahibi  kadınlara delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dişi yaban keçisi bulduğunu görmesi,  geçimi hususunda çalışmaya, bolluğa ve hayıra delâlet eder.  Rüyada yabani dişi keçiler görmek, bolluk, …

Rüyada yabani zaferan görmek

Bir kimsenin rüyada yabani zaferan görmesi, yapacağı  herhangi bir iş için verilecek zamana delâlet eder.  Rüyada yabani zaferanı yonca ekili tarlanın etrafına ektiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen bir yerden erişecek fayda ve menfaata delâlet …

Rüyada yağlandığını görmek

Kişinin rüyada vücudunu yağladığını ve yağ ile oğduğunu görmesi,  halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya delâlet eder.  Rüyada ot ve çiçekten çıkarılan güzel ve hoş koku ile bedenini oğuşturduğunu  görmek de aynı şekilde tâbir olunur.  İşçi, …

Rüyada yağlayıcı görmek

Rüyada yağlayıcı görmek, güler yüzlülüğe, güzel söze, izzete,  düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.  Bazı kere de yağlayıcı görmek, riyakârca muamelede bulunan ve yaltaklık yapan bir  kimse ile tâbir edilir.

Rüyada yağmurluk görmek

Bir kimsenin rüyada yağmurluk görmesi, iyi bir isim yapmaya, hayır  ile yad edilmeye işarettir. Yağmurluk, tüccar için de iyi nam ve güzel bir şöhrete  delâlet eder.  Rüyada görülen yağmurluk iyi kumaştan olursa, din ve dünyalığa, …

Rüyada yağ satıcısı görmek

Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük bir alime, faziletli ilim  adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada kendisini yağcı sıfatında görmesi; bekâr ise, zengin ve güzel bir  kadınla evlenmeye delâlet …

Rüyada Yahudi görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yahudi görmek, üç vech ile tâbir  olunur: a) Müşkül bir işin meydana çıkması, b) Cevapta suhulet, c) Sünnet ve şeriatte kuvvet. İmam Nablusî de şöyle demiştir: Rüyada görülen yahudi …

Rüyada Hz. Yahya (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Yahya (a.s)’ı görmesi, takva sahibi  olmaya, dinde salaha ve iman da kuvvete delâlet eder. Yine onu görmek, afet ve  belalardan halas olmağa işarettir. Allahu Teâlâ’nın Kerim kitabında:  “- Ey Zekeriyya! Hakikaten …

Rüyada yakut görmek

Rüyada yakut görmek, feraha, sürura, güzelliğe ve güzel şöhrete delâlet  eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yakut görmek, beş şekilde tâbir olunur: a) Mal, b) İçtihad (Dini bir işde hüküm vermek), c) İlim, d) …

Rüyada yalan söylediğini görmek

Rüyada yalan söylediğini görmek, akılsız ve ahmaklık ile tâbir olunur.  Çünkü yalan yüz kızartır. Bazı kere de yalan görmek, yalan yere şahidlik yapmaya, iftira etmeye ve kurtuluştan  uzak olmaya delâlet eder. Yine rüyada yalan görmek …

Rüyada yaldızcı görmek

Kişinin rüyada yaldızcı görmesi, evleri süsleyen, güzel konuşan, söz ve  fiilinde doğru olan bir adama delâlet eder. Rüyada Kur’ân-ı Kerim veya hadis kitapları gibi kitapları yaldızlayan ve süsleyen birini  görmek, Sünnet-i Seniyyeye tabi olmaya, dinde …

Rüyada yalı görmek

Rüyada deniz kenarında mamur bir yalı görmek veya onun içine girdiğini  görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada yalın ayak görmek

Rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkata  delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yalın ayak yolculuk yaptığını görmesi, takat  yetiremeyeceği bir borcun altına girmesine delâlet eder. Rüyada ayakkabısı varken, ayakkabısını çıkararak yalın ayak yürüdüğünü görmek,  …

Rüyada yaltaklık ettiğini görmek

Bir alim ve bilginin kendisinde olan ilmi öğrenmek için bir başkasının  kendisine yaltaklık ettiğini görmesi, şerefe nail olmaya, dinde salâha ve doğruluğa ve  arzu ettiği şeye kavuşmaya delâlet eder. Rüyada tanıdık bir kadının kendisine yaltaklık …
rüyada yanak görmek

Rüyada yanak görmek

Rüyada güzel bir yanak öpmek Rüyada güzel bir yanak üzerinden öptüğünü görmek, güzel rızka,  menfaate ve mülke malik olmaya delâlet eder. Yanak kulak, göz altı, burun ve çene kemiği arasında kalan etli bölümdür. İnsanda ve …

Yabani Zaferan Görmek

Bir kimsenin rüyada yabani zaferan görmesi, yapacağı  herhangi bir iş için verilecek zamana delâlet eder.  Rüyada yabani zaferanı yonca ekili tarlanın etrafına ektiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen bir yerden erişecek fayda ve menfaata delâlet …

Rüyada yağlanmak görmek

Kişinin rüyada vücudunu yağladığını ve yağ ile oğduğunu görmesi,  halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya delâlet eder.  Rüyada ot ve çiçekten çıkarılan güzel ve hoş koku ile bedenini oğuşturduğunu  görmek de aynı şekilde tâbir olunur.  İşçi, …

Rüyada yağlayıcı görmek

Rüyada yağlayıcı görmek, güler yüzlülüğe, güzel söze, izzete,  düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.  Bazı kere de yağlayıcı görmek, riyakârca muamelede bulunan ve yaltaklık yapan bir  kimse ile tâbir edilir.

Rüyada yağmurluk görmek

Bir kimsenin rüyada yağmurluk görmesi, iyi bir isim yapmaya, hayır  ile yad edilmeye işarettir. Yağmurluk, tüccar için de iyi nam ve güzel bir şöhrete  delâlet eder.  Rüyada görülen yağmurluk iyi kumaştan olursa, din ve dünyalığa, …

Rüyada yağ satıcısı görmek

Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük bir alime, faziletli ilim  adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada kendisini yağcı sıfatında görmesi; bekâr ise, zengin ve güzel bir  kadınla evlenmeye delâlet …

Rüyada Yahudi görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yahudi görmek, üç vech ile tâbir  olunur: a) Müşkül bir işin meydana çıkması, b) Cevapta suhulet, c) Sünnet ve şeriatte kuvvet. İmam Nablusî de şöyle demiştir: Rüyada görülen yahudi …

Rüyada Yahya (a.s.)’ı görmek

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Yahya (a.s)’ı görmesi, takva sahibi  olmaya, dinde salaha ve iman da kuvvete delâlet eder. Yine onu görmek, afet ve  belalardan halas olmağa işarettir. Allahu Teâlâ’nın Kerim kitabında:  “- Ey Zekeriyya! Hakikaten …