Kategori: Y Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada Yakup (a.s.)’ı Görmek

Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, rızka, kuvvete, nimete, zevceye,  yardımcıya ve çok oğula delâlet eder. Yakub Nebiyi, Yusuf un derdiyle ağlar görmek, üzüntü ve keder ise de, sonunda  sürür ve feraha ermeye işarettir.  Yine o Hak …

Rüyada yankesici görmek

Rüyada yankesici görmek, hilekâr bir âlim ile tâbir edilir.  Bir kimsenin rüyada yankesici tarafında cebinden altınlarının çalındığını görmesi,  hilekâr bir âlimden hileye dair bilgi almaya delâlet eder.  Yine rüyada yankesici görmek, insanları hile ile aldatan …

Rüyada yara görmek

Kişinin rüyada vücudunu yaralanmış görmesi, çalışma neticesi eline  geçecek mala delâlet eder. Rüyada sağ elinin yaralandığını görmek, erkeklerden  kendisine yakın olanlardan istifade edeceği mala işarettir.  Rüyada iki ayağından yaralandığını görmek, memleketinde sebatı, devamı ve  saltanatının …

Rüyada yaralamak – yaraladığını görmek

Rüyada bir kimseyi yaraladığını görmek, onu üzüntü, keder ve  sıkıntıya düşürmeye işarettir. Rüyada bir adamı yaralamak sebebiyle diyet ödediğini  görmek, düşmanın sevinmesine delâlet eder.  Bazı kere de yaralamak, rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına, bazı kere …

Rüyada yaramaz söz görmek

Rüyada yaramaz, dine edebe aykırı bir söz işitmek, günah  işlemeye ve nasihat kabul etmemeye işarettir. Yine rüyada düşünüp taşınmadan  konuşmak ve sürc-i lisan ederek: “Yemin olsun ki, öyle değil, böyle!” gibi ağızdan söz  çıktığını görmek, …

Rüyada yarasa kuşu görmek

Rüyada bir kimsenin Yarasa kuşu görmesi, Sünnet-i Seniyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya delâlet eder. Yarasa kuşu görmek, ibadet ehli biri ile de tâbir edilir. Bazı kere de yarasa kuşu görmek, işsizlik, tembellik ve korkunun …

Rüyada yarmak – birşeyi yardığını görmek

Rüyada herhangi bir şeyi yarmak, ayrılığa, hicrana, hasrete delâlet eder. Yine bir nesneyi yarmak, hileye işarettir. Rüyada vurup büyük bir taşı yardığını görmek, vali ve daha yüksek makamdaki devlet büyüklerinden birisinin halini araştırmaya delâlet eder. …

Rüyada yarışmak – yarıştığını görmek

Fakir bir kimsenin rüyada yarıştığını görmesi, zengin olmaya; yolcunun görmesi, selametle vatanına dönmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yarıştığını ve yarışı kazandığını görmesi, kuvvet ve kudrete, mal ve menfaata delâlet eder. Rüyada koşu yarışı görmek, …

Rüyada yarış meydanı görmek

Bir kimsenin rüyada yarış meydanı görmesi, sevince, düşman üzerine galip gelmeye, çocuklar için Kur’ân-ı Kerimi hatmetmeye delâlet eder. Kapısında atı olan bir kimsenin rüyada kendisini yarış meydanmda görmesi, kendisinde olan san’ata ve maharete delâlet eder.

Rüyada yasemin görmek

Kişinin rüyada yasemin görmesi, sevinç, rahatlık ve hayra delâlet eder. Yasemin görmek, âlimler ile de tabir olunur. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Zevcesi hamile olan birinin rüyada ağacı üzerinde yasemin görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına …

Rüyada yastık görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yastık görmek,beş vech ile tâbir olunur: a) Erkek hizmetçi, b) Hizmetçi, c) Dinin safiyeti ve güzelliği, d) Takva, e) Makam. Rüyada bir yastık üzerinde oturduğunu görmek, nimete, uluvv-i kadre …

Rüyada yaş görmek

Rüyada gözünün yaşlarla dolduğunu görmek, sevinçli bir habere, sürür ve feraha delâlet eder. Yine rüyada Allah korkusundan dolayı gözünün yaş akıttığını görmek, mağfirete, rahmete, ebedi nimetlere ve dinde salâha delâlet eder.

Rüyada yaş hurma görmek

Rüyada yaş hurma görmek, mala, bol rızka, helal kazanca delâlet eder. Yaş hurma satıcısını görmek, biriktirilmiş helal kazanca ve sünneti bilen bir adama delâlet eder.

Rüyada yaşlı kadın görmek

Bir kimsenin rüyada yaşlı kadın görmesi, acizlik ile tâbir olunur. Yaşlı kadın görmek, elden giden dünyalığa, üzüntüye, bazı kere de ahirete delâlet eder. Rüyada müslüman, mütedeyyin, salâh erbabı bir yaşlı kadın görmek sevince, sürura ve …

Rüyada yaşmak görmek

Rüyada yaşmak görmek, mal, servet ve zenginliğe delâlet eder. Bekâr kimsenin yaşmak görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Rüyada yüz örtüsü görmek, ilme, ömrü uzun bir kız çocuğuna ve aile saadetine delâlet eder.

Rüyada yatak görmek

Rüyada güzel bir yatak görmek, güzel ve hasna bir kadına işarettir. Rüyada yatağının yumuşak ve geniş olduğunu görmek, zevcesinin ahlâkının genişliğine ve efendisine itaat etmesine delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yatak görmek, …

Rüyada yatsı vaktini görmek

Bir kimsenin rüyada yatsı vaktini görmesi; “Akşam, sabah Rabını hamd ile (tenzih ve) tesbih et!” mealindeki ayet gereğince, Allahü Teâlâ’yı teşbih etmeye, zikre, şükre ve ibadete, bunun neticesi de mağfirete mazhariyete delâlet eder. Bazı kere …

Rüyada yavaş yürümek

Nablusî demiştir ki: Rüyada yavaş yavaş yürümek, hırsızlığa, yahut insan veya hayvandan hırsızlığı kasteden kimsenin hallerini gözetlemeye delâlet eder.

Rüyada yay – hallac yayı – yaycı görmek

Bir kimsenin rüyada yay görmesi, sefere, erkek kardeşe, kadına veya çocuğa; bir âyetin işaretince de Allahü Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder. Rüyada kan içinde bir yay görmek, rüya sahibinin zevcesinin kız çocuğu meydana getireceğine delâlet eder. …

Rüyada yayık görmek

Kişinin rüyada yayık görmesi, rızka, menfaata ve işlerin az bir meşakkat ile neticesine delâlet eder. Zira yayıktan az bir meşakkattan sonra yağ alınır.

Rüyada yazmak – yazdığını görmek

Rüyada güzel yazı yazdığını görmek, din ve dünyanın salâhı için çalışmaya delâlet eder. Rüyada bir kimsenin kendisi için yazı yazdığını görmek, hayır, menfaat ve murada ermeye işarettir. Bir sayfa üzerine yazı yazdığını görmek, mirasa delâlet …

Rüyada yazı hokkası görmek

Rüyada yazı hokkası görmek, zengin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Kirmanı demiştir ki: Rüyada hokka bulduğunu görmek, akrabadan bir kadın ile evlenmeye işarettir. Rüyada hokkasının gümüşten olduğunu görmek, yine evlenmeye delâlet eder veya rüya …

Rüyada yeğe (eğe, törpü) görmek

Rüyada eğe görmek, dil ile tâbir olunur. Yine eğe rüyası, ihtiyaçları gidermeye, kalem ilmini bilen kişiler için de, güzel ibadet etmeye işarettir. Rüyada bir şeyi eğelediğini görmek, nikahlanmaya alâmettir.

Rüyada yeleli at görmek

Bir kimsenin rüyada yelesi ve kuyruğu siyah diğer yerleri kızıl bir at görmesi, izzet, şeref ve yüceliğe delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de zengin bir kadına işarettir.

Rüyada yelken – yelkenci görmek

Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada yelken açtığını görmesi, günahlardan tevbe etmeye ve kurtuluşa delâlet eder. Rüyada denizde bir geminin yelkenlerini açılmış görmek, güzel isimle anılmaya, sena edilmeye ve hayra işarettir. Yine bir kimsenin rüyada …

Rüyada yellenmek – yellendiğini görmek

Rüyada yellendiğini görmek, fena ve çirkin bir söze alâmettir. Yellenmek küçük günah ile de tâbir olunur. Yine rüyada yellenmek, ayıplanmaya, yalnız kalmaya, yalan söze, cemmatı dağıtmaya, şeref ve itibardan düşmeğe delâlet eder.

Rüyada yelpaze görmek

Bir kimsenin rüyada yelpaze görmesi, rahatlığa, mihnet ve şiddet sıkıntılarından kurtulmağa, fakirlikten sonra zenginliğe ve evlada delâlet eder. Rüyada hurma yaprağından yapılmış bir yelpaze görmek, yolculukla mal elde etmeye işarettir. Bazı kere de yelpaze kadın …

Rüyada yemeğe davet ettiğini görmek

Rüyada insanları yemeğe davet ettiğini görmek, hayır için toplanmaya, birlik ve beraberliğe, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir kavmi yemeğe davet ettiğini ve hazır edilmiş yemeği de davetlilerin yediğini görmesi, onların üzerine …