Rüyada yüzüne vurduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada kendi yüzüne vurduğunu görmesi, Yüce Allah’ın: “Bunun üzerine (İbrahimin) zevcesi (Sâre) bir feryad içinde yönelib (elini) yüzüne vurdu. (Ben) doğurmaz bir koca karı (yım)” dedi. (Zâriyât, 29) mealindeki âyet işaretince çocuktan kesildikten sonra erkek bir çocuğa nail olmaya delâlet eder. Bu rüya kadın ve erkek için aynı manaya gelir. Vaktiyle Zekeriyya (a.s)’da çocuktan kesildikten sonra Hazret-i Yahya ona lütfedilmişti.

BİR CEVAP YAZIN