Rüyada yakut görmek

Rüyada yakut görmek, feraha, sürura, güzelliğe ve güzel şöhrete delâlet  eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yakut görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Mal,

b) İçtihad (Dini bir işde hüküm vermek),

c) İlim,

d) Evlat,

e) Çok akraba

Bir kimsenin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını görmesi, nimete nail olmaya,  Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.  Bekâr ve evlenmek isteyen bir kişinin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını  görmesi: “Sanki onlar (birer) yakuttur, mercandır” (Rahman, 58) mealindeki âyet  gereğince, mütediyyin ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada delik ve çatlak bir yakut görmek, dul bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada deniz veya nehirden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını görmek,  büyük bir servete ve mala delâlet eder.  Alim ve fazıl bir kimsenin rüyada yakut görmesi, ilminin ziyadeliğine ve makamının  yüksekliğine delâlete eder.

Rüyada kendi başında Yakut ve mercandan bir tac olduğunu görmek, bir hanım  tarafından gelecek izzet ve kuvvete veya güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı  mülke delâlet eder.

Rüyada bir yakut taşı bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir. Rüyada yakut  taşı görmek, her veçhile hayır ve menfaattir.

Yine rüyada Alim için Yakut ilim, Vali için vilayet ve tüccar için de ticarete delâlet  eder.  Rüyada kendi evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulduğunu görmek, güzel ve kalbi  katı bir kadının rüya sahibini sevmesine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN