Rüyada raf görmek

Bir kimsenin rüyada raf görmesi, sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen  insana ve yardım sahibi bir hanıma delâlet eder.  Rüyada rafın üstüne çıktığını görmek, büyük ve yüksek bir memuriyete alâmettir.  Yine bir kimsenin rüyada kendi yanında rai olduğunu görmesi, çeşitli ilimleri bilen âlim  ve zeki bir çocuk ile veya şerefli, sırrını gizleyen namuslu bir kadın ile rızıklanmasma  delâlet eder.

Rüyada raf görmek, on şekilde tâbir edilmiştir:

a) Zevce,

b) Riyaset,

c) Ferah,

d) Hayat,

e) Seferden dönüş,

f) Kadının çocuğunu zayi etmesi,

g) Hac ibadeti,

h) Yüce ve ulvî bir makam,

i) Kadr,

j) Rütbe.

Rüyada yeni bir raf görmek kız olarak alınacak bir zevceye, eski raf görmek dul  kadına, rafın kırıldığını görmek de şeref ve itibardan düşmeğe delâlet eder.  Raf üzerinde bir hayli eşya bulunduğunu görmek, zevcenin mal ve halinden  faydalanmağa, raf üzerindeki eşyayı kaldırıp orayı temizlemek, zevcenin malını israf  etmeğe işarettir.

BİR CEVAP YAZIN