Kategori: R Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada raf görmek

Bir kimsenin rüyada raf görmesi, sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen  insana ve yardım sahibi bir hanıma delâlet eder.  Rüyada rafın üstüne çıktığını görmek, büyük ve yüksek bir memuriyete alâmettir.  Yine bir kimsenin rüyada kendi yanında …

Rüyada rafçı görmek

Rüyada rafçıyı görmek, genişlik ve bol rızka delâlet eder. Rafçı, işlerde  büyük bir intizam, ilerleme ve kazancın çokluğu ile de tâbir olunur.

Rüyada rağbet görmek

Bir kimsenin rüyada yemek yedirmek veya hayırlı bir iş için bir başkasını  teşvik ettiğini görmesi, fasıkm tevbe-sine ya da kendisinde büyük bir nasip olan  Nebiyy-i Zîşan’a uymada devam etmeye alâmettir.

Rüyada rahmet görmek

Rüyada rahmet görmek, yağan yağmurdan zarar meydana gelmediği  takdirde, hayra ve rızka delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada rahmetin sadece kendi evine yağdığını görmesi, menfaata, hayra  ve iyiliğe alâmettir.

Rüyada rahmet etmek görmek

Rüyada zayıf ve düşkünleri esirgeyip onlara karşı acıdığını  görmek, dinin kuvvetine delâlet eder. Kendisinin acınıp esirgendiğini görmek,  günahların mağfiretine delâlet eder. Rüyada yüce Allah’ın rahmetinin kendi üzerine indiğini görmek, nimetle rızıklanmaya  işarettir.  Kişinin rüyada kendisini …

Rüyada raks görmek

Rüyada raks eden, yani oynayan birini görmek, musibet ve hastalığa delâlet  eder.  Rüyada kendisini raks ediyor halde görmek, yine musibet ve hastalığa işarettir. Bazı  kere de rüya sahibinin insanlar arasında zelil olmasına delâlet eder.  Cafer-i …

Rüyada recm görmek

Yani taşlamak. Rüyada birisini recm ettiğini görmek, ırz ve namus hakkında  iftiraya delâlet eder. Rüyada görülen recm, şeriatın hükmünü icra etmek için  yapılmışsa, bu halde recm olunan kimsenin günahtan temizlenmesine delâlet eder.  İbn-i Sîrîn hazretleri …

Rüyada rehber görmek

Kişinin rüyada rehber görmesi, sefer ve yolculuğa delâlet eder. Bazı kere  de rehber görmek, sözün bir yerden diğer bir yere gitmesine ve söz götürüp getiren  adama işarettir.  Rüyada rehber ve kılavuz görmek, bir şehirden öbür …

Rüyada rehin görmek

Rüyada kendisini bir yerde rehin olarak tutulmuş görmek, çok günaha ve  kötü amele delâlet eder. Çünkü kıyamette kötü amelleri sebebiyle insanlar rehin  edileceklerdir.  Bazı kere de rehin görmek, mihnet ve muhabbetle mübtela olmağa delâlet eder. …

Rüyada ressam görmek

Rüyada ressam görmek, ilme, hikmete, şiir ve gazel söylemeğe delâlet  eder.  Bazı kere de ressam görmek, kötü amele, içki içmeye, aşkla hayran olmaya, zevce  ve evlada delâlet eder. Ressam görmek, batıla dalmaya, şarkı söylemeye, zurnacıya …

Rüyada risale ve mektup görmek

Bir kimsenin rüyada kendisine bir yerden mektup geldiğini  görmesi, hikmet ve büyük söze delâlet eder.  Rüyada bilinen birine hayrı ve iyiliği emreden bir mektup yazıp gönderdiğini  görmek, şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine ve Hak yola delâlet …

Rüyada ruh görmek

Kişinin rüyada ruhun cesetten çıkarıldığını görmesi. emanetleri sahiplerine  vermeye, hastanın şifa bulmasına, sürür ve feraha delâlet eder.  Zindanda olan birinin rüyada ruhunun cesetten çıkarıldığını görmesi, hapislikten  kurtulmaya delâlet eder. Bu rüya bazı kere de dostlarla …

Rüyada rum halkı görmek

Rüyada rumlardan bir cemaatı görmek, arzu edilen şeye nail olmaya  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada Rum taifesini görmek şanı yüce olan Allah’ın: “Elif, Lam, Mim,  Rum(lar) mağlub oldu. Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu …
Rüyada rüku ettiğini görmek

Rüyada rüku ettiğini görmek

Rüyada rüku ettiğini ve Allah rızası için namaz kıldığını görmek, Allah için  huşuda bulunmaya delâlet eder. Ve o kimse, kibirlenmekten ve büyüklenmekten uzak  olarak Allah’ın emirlerini ve farzlarını yerine getirir, çok çok namaz kılar. Din …

Rüyada rütbe görmek

Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu, kendisine nişanlar  verildiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın lütfü ile derecesinin yükselmesine, salih amele  ve hayırlı zevceye delâlet eder.  Rüyada bir meleğin kendisine nişanlar verdiğini görmek, ahi-ret selâmetine delâlet  …

Rüyada rüya meleği görmek

Kişinin rüyada, rüya meleğini görmesi, müjdeye, feraha, vaadini  yerine getirmeye, hayata, çoluk-çocuğa, memuriyet ve yardıma delâlet eder. Rüyada, rüya meleğinin bir şey verdiğini görmek, o şeyin aynen zuhuruna delâlet  eder. Çünkü rüya meleği, o gibi …

Rüyada rüya tabircisi görmek

Kişinin rüyada, rüya tâbircisini görmesi, mahzun olanların feraha  kavuşmasına, ferahlık içinde olanların da mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin  meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine  gelmesine delâlet eder. Rüyada, …

Rüyada rüzgarlar görmek

Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür  ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde  böyledir.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  – Rüyada şiddetli rüzgar estiğini …