Rüyada rüya tabircisi görmek

Kişinin rüyada, rüya tâbircisini görmesi, mahzun olanların feraha  kavuşmasına, ferahlık içinde olanların da mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin  meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine  gelmesine delâlet eder.

Rüyada, rüya tâbircisi görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli  ve saklı şeyleri meydana çıkarmaya, hikâye ve olay nakledicisine ve dinî bilgileri bilen  âlim bir kimseye delâlet eder.  Bazı kere de rüyada tâbircisi görmek, camiye Kur’ân-ı Kerim okuyan kimseye,  arkadaşına öğüt veren ve onu esirgeyen dosta delâlet eder.

Kendisinin rüyada, rüya tâbircisi olduğunu görmek, ilim ve Kur’ân okumayı talep  ediyorsa, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Eğer yazıcı olmak muradında  ise, buna nail olur.

Rüyada tâbirci görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve matem anlarında halkı teselli eden  ve onlara metanet veren kişiye delâlet eder.  Bazan da tâbirci görmek, risale ve geçmiş sultanların menkıbelerini okuyan kimseye  delâlet eder.

Rüyada, kendi rüyasını bir tâbirciye anlattığını görmek, tâbircinin ona söylediği sözün  Sünnet-i Seniyye’ye uygunluğuna işarettir.  Rüyada, rüya tâbir etmek, doğru olmayan bir şahsın lisanından çıkacak bir habere  alâmettir. Rüyada, doğru olan bir zat rüyasını tâbir etse, tâbir aynen zuhur eder.

BİR CEVAP YAZIN