Rüyada rüzgarlar görmek

Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür  ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde  böyledir.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  – Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer halkına müthiş bir korku geleceğine  delâlet eder.

Rüyada kendisini rüzgarın bir yerden alıp bir yere götürdüğünü görmek, saltanat,  izzet ve devlete delâlet eder. Bazı kere de rüzgar görmek, Allahu Teâlâ tarafından  müjdedir.  Rüzgar görmek bazan da sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, memurlarına,  askerlerin haberlerine alâmettir.

Yine rüzgar rüyası, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye işarettir. Özellikle rüzgar  rahmet yüklü bulutlar taşıyorsa, bu daha da güzel ve hayırlıdır.

Çünkü nebatat ve  ağaçların salâhı bu rüzgarlardır.  Rüyada şiddetli rüzgar esip ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, halkı  veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, salgın hastalıklara, fitne veya esaret gibi  halkın içinde meydana çıkacak çok büyük bir belâya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada rüzgar görmek, dokuz veçhe ile tâbir  olunur:

a) Beşaret, yani müjde,

b) Emrin yerine gelmesi,

c) Mal,

e) Ölüm,

f) Azab,

g) Kati,

h) Hastalık,

i) Şifa,

j) Rahat.

Rüyada şiddetli rüzgarın kendisini yerden göğe doğru kaldırdığını görmek, ecelin  yaklaştığına, rüzârla havalandıktan sonra tekrar yere inmek hasta olup bilâhare şifa  bulmaya delâlet eder.

Rüyada rüzgarın kendisini sürüklediğini görmek, uzun yolculuğa ve bu yolculuktan  kendisine rif at ve menfaat husulüne delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada rüzgara bindiğini görmesi, yüce makama ve keskin emre delâlet  eder ve onun sözü herkesçe tutulur.

Rüyada mu’tedil olarak esen rüzgarı görmek, hayır ve berekete işarettir. Kuvvetli ve  şiddetli esen rüzgarı görmek, devlet reisinin zulmüne delâlet eder.

Rüyada bir devlet başkanının cihada gittiğini, rüzgârın da kendisini ileriye  sürüklediğini görmesi, o harpte- galip olmasına, rüzgarın kendisine karşı gelmesi ise,  düşman karşısında mağlup olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada seba rüzgarları rahmet, şiddetli esen rüzgar musibettir.  Rüyada güneyden esen rüzgarı görmek, o yerde veba, hastalık veya ölümün  meydana gelmesine delâlet eder. Bazı kere de bu rüzgarı görmek, yağmur ve rızka  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada seba rüzgarı görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve  dertlerden şifa bulmaya ve haberlere delâlet eder.

Rüyada herhangi bir yerde rüzgarın hurma ağacını kökünden söktüğünü görmek, o  yerin halkı için devlet reisinden gelecek musibet ve kahra delâlet eder.  Rüyada samyeli görmek, ateşli hastalıklara, gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar,  kuvvetle beraber kahredici sultana delâlet eder.  Rüzgar eken, fırtına biçer denilmiştir.

BİR CEVAP YAZIN