Rüyada puta tapmak – taptığını görmek

Rüyada puta taptığını görmek, Allah’tan yüz çevirmeye, batıla koşmaya, nefsanî arzularını Allah’ın rızasına tercih etmeye işarettir. Rüyada tapılan put ağaçtan ise, rüya sahibi dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye dost olur.

Eğer put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, bu rüya, diniyle dünyayı talep etmeye ve Cenab-ı Hakk’ı unutmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan kimselere delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN