Rüyada pamuk görmek

Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günahlarının  eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazi bir adama delâlet  eder.

Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası  dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye  delâlet eder.  Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını görmek, dinini  güzelleştirecek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getirmeye alâmettir.

Yine rüyada herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını görmek, verilen  sözü yerine getirmeye, vaaz ve nasihatla hidayete ermeye ve nezrini edaya delâlet  eder.  Rüyada pamuğu âdeti hilafına kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi noksan ve  ayıplarına muttali olmasına veya evinin soyulmasına delâlet eder.

Rüyada pamuk görmek, dokuz türlü tâbir edilir:

a) Menfaat,

b) Mal,

c) Kisve,

d) Örtü,

e) Vakar,

f) Heybet,

g) Din,

h) Hayır,

i) Makbul iş.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala delâlet eder. Rüyada  yastığına veya başka bir şeye pamuk doldurduğunu görmek, bekâr için evlenmeye  işarettir.

Bir kimsenin rüyada keten görmesi, helal mal ve temiz rızka delâlet eder. Keten  rüyası tâbirde pamuktan aşağıdır. Rüyada keten olduğunu gören kimse ferah içinde  hayatını sürdürür.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada keten görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Helal mal,

b) Menfaat,

c) Örtü.

BİR CEVAP YAZIN