Kategori: P Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada paça görmek

Rüyada paça eti yediğini ve kemiğini emdiğini görmek, insanların en  şereflilerinin malını yemeye işarettir. Paça aynı zamanda maldır. Koyun ise insanların  mallarının en şereflisi ve bereketlisidir.  Eti yenen hayvanın paçası mala işarettir.

Rüyada paça temizleyicisi görmek

Rüyada bu kimseyi görmek, vergi memuruna, tarak  satmaya, öşür sahibine, bazı kere de yetim malını zulmen yiyenlere delâlet eder.  Rüyada paça temizleyicisini görmek, insanlardan şiddet ve zahmeti gideren kimseye  de işarettir.

Rüyada paçavracı görmek

Rüyada yollardan, geçitlerden, çöplüklerden, delik ve deşik yerlerden paçavra toplayan birini görmek, helâl ve haram demeden mal biriktiren kişiye delâlet eder. Bu rüya, bazan da sırları ifşa ve üzerine lazım olmayan şeyleri sormaya işarettir.

Rüyada padişah görmek

Rüyada tahtına kurulmuş bir padişah görmek. izzete, şerefe, kuvvet ve  kudrete delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, on iki veçhe ile  tâbir olunur: a) İmamet, b) İlim, c) Hitabet, …

Rüyada padişah çadırı görmek

Bir kimsenin rüyada padişah çadırı görmesi, yine padişaha  delâlet eder. Padişah çadırını gören kişi, sultanın düşmanına galip gelir ve onu  kahreder. Rüyada bir yere padişahın çadırının kurulduğunu görmek, sultanın askerlerini ve  ordusunu çeken ve orduya …

Rüyada pamuk görmek

Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günahlarının  eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazi bir adama delâlet  eder. Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası  dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, …

Rüyada papağan görmek

Rüyada papağan kuşu görmek, hareketi, konuşması ve kendisi güzel  olan bir kadına alâmettir.  Bazı kere de papağan görmek, hizmetçi alıp satan çok yalancı ve zalim bir kimseye  delâlet eder. Papağan kibirli ve günahkâr kimse ile …

Rüyada papatya görmek

Bir kimsenin rüyada bir başkasından papatya aldığını görmesi, o şahıs  ile olan dostluğa delâlet eder. Papatya görmek, zevcenin hısım ve akrabaları ile de  tâbir olunur.  Papatyayı güzel ve şerefli bir kadın ile de tâbir etmişlerdir.  …

Rüyada papaz görmek

Rüyada papaz görmek, günah ile tâbir olunur. Biı kimsenin rüyada  kendisinin papaz olduğunu görmesi, bid’at sahibi bulunduğuna işarettir.  Yine rüyada papaz haline döndüğünü görmek, rızkın dar olmasına, işlerin güçlüğüne,  şiddet ve meşakkate delâlet eder.

Rüyada para görmek

Rüyada para görmek, riya ile söylenen boş söze delâlet eder. Yine bir  kimsenin rüyada para görmesi, üzüntü, keder, darlık ve kendisine elem verecek söze  işarettir.  Bazı kere de rüyada para görmek, bayağı rızka, sıkıntıdan sonra …

Rüyada para bastığını görmek

Bir kimsenin rüyada para bastığını görmesi, eğer ehil ise bir  şehre vali olmasına alâmettir. Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini  yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delâlet eder.  Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli …

Rüyada para kemeri görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada para kemeri görmesi, evlenmeye  delâlet eder. Rüyada para kemerinin beline bağlı olduğunu görmek, ömrün yarısında  çok ilim elde etmeye alâmettir. Kemerin içindeki paraların yeni ve sağlamlığı, öğrenilen ilmi doğru ve sağlamlığına  …

Rüyada paralı adam görmek

Bir kimsenin rüyada kendisine: “Ey paralı adam!” diye hitap  edildiğini duyması ve kendisiyle beraber kâr ve kazanca delâlet edecek bir şey  olduğunu görmesi, para harcamadan ve zahmet çekmeden ele geçecek kâr ve  kazanca delâlet eder.  …

Rüyada parmak görmek

Rüyada parmak görmek, zevce, evlat, ana, baba, mal, hayvan, mülk ve  sanata delâlet eder. Çünkü, zevce, evlat, ana-baba insanın en yakınlarıdır. Parmak  da vücudun en çok ihtiyaç duyulan azalarından birisidir.  Cafer-i Sâdık (r.â.) demiştir ki: …

Rüyada pars görmek

Rüyada pars görmek, izzete, yüceliğe, kuvvete ve heybete delâlet eder.  Rüyada bir parsla mücadele ettiğini görmek, öyle bir adamla mücadeleye işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada pars görmek, düşmanlığı açık bir düşmana  delâlet eder.  …

Rüyada pasta görmek

Kişinin rüyada pasta görmesi, sefer ile tâbir olunur.  Pasta yemekten mahrum kimseye rüyada pasta geldiğini görmek, üzüntü, keder,  sıkıntı ve meşakkate delâlet eder.

Rüyada pastırma görmek

Bir kimsenin rüyada pastırma görmesi, yolculuğa, muamelelerini  geciktirmeye ve bir şeyi mahallinin dışını koymaya veya namaz ve zekâtın vaktini  geçirdikten sonra edaya delâlet eder.

Rüyada patates görmek

Rüyada patates görmek veya patates yemek, mal ve nimete delâlet  eder. Rüyada pazardan birçok patates aldığını görmek, o senenin feyiz ve bereketine  işarettir. Aldığı patateslerden bir kısmının çürüdüğünü görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir  …

Rüyada patlıcan görmek

Rüyada mevsimi içinde patlıcan görmek, küçük bir üzüntü ile beraber  rızka delâlet eder. Rüyada patlıcan yediğini görmek, ruhsatlı bir iş yapmaya, kin ve  kıskançlığa, iki yüzlülüğe işarettir. Avcılar ve balıkçılar için rüyada patlıcan yediğini görmek, …

Rüyada patrik görmek

Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada patrik olduğunu görse, öleceğine,  yahut suda boğulacağına ya da helakinin yaklaştığına veya nimetin elinden gitmesine  delâlet eder.

Rüyada pazı otu görmek

Rüyada pazı otu görmek, hayır ve rızık ile tâbir olunur. Yine rüyada  temizlenmeksizin yenilen pazı otunu görmek, rüya sahibinin ödemesi gereken borca  ve şüpheli şeyleri yapmaya delâlet eder.  Bazı kere de pazı otunu görmek, kişinin …

Rüyada pazu görmek

Bir kimsenin rüyada pazu görmesi, erkek kardeşe veya yetişmiş çocuğa  yahut itimat ettiği bir zata delâlet eder. Rüyada pazuda görülen noksanlık ve eksiklik,  o eksiklik kadar vuku bulacak musibete alâmettir. Bunun tersi, kolunda bir iyilik, …

Rüyada pehlivan görmek

Rüyada pehlivanları güreşir halde görmek, kuvvet ve şecaata, tuttuğu işi koparmaya delâlet eder. Rüyada tanınmış bir pehlivanla güreş tuttuğunu ve onu yendiğini görmek, çok zor olan bir işi başarmaya delâlet eder.

Rüyada pelit ağacı görmek

Bir kimsenin rüyada pelit ağacı görmesi, kazanç ve faydası olan mala, devam edecek izzete ve yüksek mertebeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada pelit ağacı görmek, salih ve muttaki kimselerle oturmaya ve onların sohbetinde bulunmaya …

Rüyada peksimet görmek

Rüyada peksimet görmek, mal, rızık ve servete delâlet eder. Bazan da yolculuk ile tâbir olunur. Rüyada görülen peksimet ne kadar kuru olursa, tâbir o kadar iyidir. Umumiyetle peksimet rüyası, hayır, bereket ve iyiliğe delâlet eder.

Rüyada pencere görmek

Bir kimsenin rüyada pencere görmesi, kendisine isabet edecek mülke ve nail olacağı izzete ve arzuya kavuşmaya delâlet eder. Bir tüccarın rüyada pencere görmesi, kazanç, kâr ve servete işarettir. Yine rüyada pencere görmek, düşmanı kahretmeye, ümit …