Rüyada parmak görmek

Rüyada parmak görmek, zevce, evlat, ana, baba, mal, hayvan, mülk ve  sanata delâlet eder. Çünkü, zevce, evlat, ana-baba insanın en yakınlarıdır. Parmak  da vücudun en çok ihtiyaç duyulan azalarından birisidir.  Cafer-i Sâdık (r.â.) demiştir ki: Rüyada parmak görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Kardeş,

c) Hademe,

d) Dost ve ahbab,

e) Kuvvet,

f) Beş vakit namaz.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Bir kinmsenin rüyada sağ elinin parmaklarının sol elindeki  parmaklardan uzun olduğunu görmesi, güzel amele, hayır ve iyilik etmeye;  parmakları kısa ve pazusu uzun olduğunu görmek, cömertliğe, şecaat ve kuvvete  delâlet eder.  Yine Ibn-i Sîrîn hazretleri buyuruyorlar ki:

– Rüyada sağ elin parmaklarını görmek, beş vakit namaza delâlet eder.

Şöyle ki: Baş  parmak sabah namazı, şehadet parmağı öğle namazı, orta parmak ikindi namazı,  hatem parmağı akşam namazı ve küçük parmak yatsı namazıdır.  Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile bezenmiş görmesi, çok tesbihatta ve çok  zikirde bulunmasına delâlet eder.

Rüyada bir kadının parmaklarını kına ile  boyaladığını görmesi, kocasının ona yapacağı iyilik ve hayra delâlet eder.  Bir adamın rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi, akrabalığa ve alışverişte  ortaklığa ve uyuşmaya alâmettir.

Rüyada parmaklarını yaladığını görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Rızık,

b) Mal,

c) Menfaat,

d) Hayır.

Bir kimse rüyada parmaklarının aralarını hilallediğini görse, bu rüya, sünnet-i  seniyyeye ve ahlâk-ı hamîdeye ittibaya, temizliğe ve evlatlarını evlendirmeye delâlet  eder.  Rüyada hasta bir adamın parmaklarının ucunu ısırdığını görmesi, onun ömrünün  tamam olduğuna delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen  senesi; iyilikle emretmek ve kötülükten men etmek cihetinden ahirette de muayyen  senesidir.  Rüyada eline kına koyduğunu ve fakat kınanın tutmadığını gören kadın, kocası  tarafından sevilmez.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada baş parmağının kesildiğini görmek, yola  gitmektir. Şehadet parmağının kesildiğini görmek, namaza niyyettir. Orta parmağının  kesildiğini görmek ise, devlet reisinin ölümüne delâlet eder. Rüyada yüzük  parmağının kesilmesini görmek, eldeki malın zayi olacağına işarettir. Küçük parmağın  kesilmesi de, torunun ölümüne alâmettir.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını birbirine çattığını görmesi, fakr ü zarurete, sıkıntı ve  müşkülâta düşmeye delâlet eder. Rüyada parmaklarını birbirine bitiştirdiğini görmek,  salâha, namazlar] edaya, bir kavle göre de kardeş çocuklarının toplanmasına delâlet  eder.

BİR CEVAP YAZIN