Kategori: Ü Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ücret görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve  başkasının elinde bulunan bir şeye tama’ etmeye delâlet eder.  Rüyada bir iş mukabili ücret aldığını görmek, emir altına girmeye ve başkasına  bağımlı olmaya delâlet eder.  …

Rüyada üflemek – üflediğini görmek

Rüyada ateşe üflediğini ve onu tutuşturduğunu görmek, fitneye işarettir.  Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan bir adama sır söylemeye delâlet  eder.  Bir kimsenin rüyada sura üflendiğini görmesi, salih kişilerin kurtuluşu ile tâbir olunur. Surun …

Rüyada ülker yıldızını görmek

Sanatkâr bir kimsenin rüyada Ülker yıldızını görmesi, sanatında şöhret  bulmasına ve bu uğurda isim yapmaya delâlet eder.  Rüyada Ülker yıldızını görmek, işlerinde temkinli hareket eden ve işini sağlam tutan  adama delalet eder.  Bir kimsenin rüyada …

Rüyada ümit kestiğini görmek

Rüyada her şeyden ümit kesip Allahu Teâlâ’ya döndüğünü ve  onun rahmetine ümid bağladığını görmek, kurtuluşa, saadete, refah ve selâmete  delâlet eder.  Bunun aksine rüyada Allah’ın rahmetinden ümid kestiğini görmek, cehenneme  götürecek kötü ameller işlemeye delâlet …

Rüyada ümera – amir görmek

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü  berekete delâlet eder.  Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete,  emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok …

Rüyada üveyik görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile  tâbir olunur: a) Zevce, b) Evlat, c) Hizmetçi. Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur. Bundan dolayı kendisine bir  üveyik verildiğini veya …

Rüyada üzengi görmek

Bir kimsenin rüyada eğersiz tek başına üzengi görmesi, erkek çocuğa  delâlet eder. Eğer ile birlikte görülen üzengi, işinde kendisine itimat olunan bir çocuğa  işarettir. Rüyada üzenginin ziynetli ve parlak olduğunu görmek, güzel şöhrete,, şerefli mala …

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek, ilim, hikmet, marifet, yazı ve tabiat  ilimlerine aşina olmağa ve reisliğe delâlet eder.  Rüyada Üzeyr (a.s.)’ın kendisine tebessüm ettiğini görmek, izzet ve şerefe, nimet ve  affa delâlet eder.  * ÜZGÜN: Rüyada …

Rüyada üzüm görmek

Rüyada üzüm görmek, güzel, devamlı, geniş ve toplu bir rızıktır.  Rüyada mevsimi içinde salkım salkım üzümler görmek, dünyada meydana gelen  ucuzluğa ve bol maişete delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vaktinde beyaz üzüm …

Rüyada üzüm çubuğu – asma ağacı görmek

Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir. Rüyada  asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından  gelecek mala delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile …

Rüyada üzüntülü olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada üzüntülü olduğunu görmesi, bir hadis-i şerif  gereğince, günahlarının affına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, aşka delâlet eder.  Çünkü âşık adam sevgilisinden uzakta olduğu için daima üzüntülüdür.