Rüyada üsare (sıkılmış şeylerden çıkan öz su) görmek

Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa  erişmeye delâlet eder. Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını  görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur.  Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim  yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i  Seniyye’ye ittibaya delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada üzüm, incir ve süt karışımı bir şeyi sıktığını görmesi, devlet  ve saltanata, rızık ve menfaata delâlet eder.

Bekâr kadın veya bekâr erkek, rüyada üzüm sıksa, bu rüya onların evlenmesine  işarettir.  Rüyada kıtlık, sıkıntı, üzüntü içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, incir  ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya, bolluk ve berekete  kavuşmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf  (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen, o kimse hükümdarın yanında hoşuna giden  şeylere ve haram mala nail olur.

BİR CEVAP YAZIN