Rüyada üzüm çubuğu – asma ağacı görmek

Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir. Rüyada  asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından  gelecek mala delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o  kişi iyi bir kadınla evlenir.  Rüyada bir asma altında oturduğunu görmek, uzun ömre, dinde salâha, menfaat ve  rızka delâlet eder.

Bir adamın rüyada bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, bir kadından gelecek  mirasa ve mala işarettir. Zira asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir.  Rüyada başında asma ağacı bittiğini görmek, rüya sahibinin başında açılacak yaraya  delâlet eder.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir üzüm bağı satın aldığını veya ona mâlik olduğunu  görmek, şerefli ve varlıklı bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN