Rüyada yalan söylediğini görmek

Rüyada yalan söylediğini görmek, akılsız ve ahmaklık ile tâbir olunur.  Çünkü yalan yüz kızartır.

Bazı kere de yalan görmek, yalan yere şahidlik yapmaya, iftira etmeye ve kurtuluştan  uzak olmaya delâlet eder.

Yine rüyada yalan görmek veya yalan söylemek: “Allah’a yalan düzenler ise, şüphe  yoktur ki felah bulamazlar.” (Nahil: 116) mealindeki ayet işaretince, betbahtlığa ve  kurtuluşa ermemeye delâlet eder.  Ibn-i Kesir demiştir ki:

Rüyada Allah ve Resulü üzerine yalan söylediğini görmek,  küfür ve büyük günaha delâlet eder.

Rüyada yapmadığını yaptım, görmediğini gördüm diyerek kendi nefsine yalan  söylediğini görmek, son nefeste imansız gitmi-ye alâmettir. Çünkü yalan ile iman bir  arada bulunmaz.

BİR CEVAP YAZIN