Rüyada vedalaştığını görmek

Rüyada zevcesiyle vedalaştığını görmek, onu boşamaya işarettir.  Arkadaşlarıyla veda ettiğini görmek, ölüme veya onlardan uzaklaşmaya delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, zevcesini boşamaya,  hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç etmeye veya bir  sanattan diğer bir sanata intikal etmeye alâmettir.

Yine rüyada vedalaşmak, iki ortağın birbirlerinden ayrılmasına, valinin azline ve  tüccarın zarara uğramasına delâlet eder.  Evlenmek muradında olan bir adamın rüyada vedalaştığmı görmesi, o evlenmenin  batıl olacağına delâlet eder.  Rüyada hastanın dostlarıyla veya ailesiyle vedalaşması, ölümüne alâmettir.  Bazı kere de vedalaşmak, sevgi ve dostluğa delâlet eder. Çünkü dostlar birbirleriyle  vedalaşırlar.

BİR CEVAP YAZIN