Kategori: V Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada vadi görmek

Bir kimsenin rüyada vadi görmesi, salih amele, iyi hal ve helal mala ve o malı  Allah yolunda infak etmeye ve Hakk’ın rızasına ermeye işarettir. Rüyada ekilip biçilme si mümkün olmayan bir vadide olduğunu ve orada …

Rüyada vahdet – teklik görmek

Rüyada teklik görmek, rüya sahibinin sanatın da, görüş ve tedbirinde  zamanın teki olmasına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kendisini tek ve tenha bir halde görmek, perişan olmaya ve fakir  düşmeye işarettir.  Yine rüyada bir …

Rüyada vahiy görmek

Bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy  olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete, hayır ve nimete, mal ve refaha  delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, ilim ve hikmete, din kuvvetine, …

Rüyada vaiz görmek

Kişinin rüyada vaiz görmesi, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet veya bir şeyden öğüt ve  nasihat almasına delâlet eder. Bazı kere de vaiz görmek, kendilerinden nasihat ve  öğüt alınacak büyük kimselere ve nesnelere delâlet eder.  Rüyada kendisini kürsü …

Rüyada vakıf görmek

Bir kimsenin rüyada Allah rızası için malını vakfettiğini görmesi, kendisiyle  Allah’a yaklaşacak mala, güzel amele, dünya ve ahirette itibarın artmasına, dinde  salâha delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada kitap, ev veya bir mal vakfettiğini görmesi, …

Rüyada vahşi sığır görmek

Rüyada bir vahşi sığır gördüğünü veya kendisine birinin bir vahşi  sığır verdiğini görmek, mal ve ganimete delâlet eder.  Rüyada vahşi sığırın derisi, başı ve eti mal ve ganimet ile tâbir olunur.  Dişi ve vahşi sığır …

Rüyada vali görmek

 Fakir bir adamın rüyada bir şehre vali olduğunu görmesi, derecesinin  yükseleceğine, eline bol ve çok mal geçeceğine, sıkıntı ve şiddetten halâs olacağına  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, …

Rüyada vasiyet ettiğini görmek

 Rüyada malını bir kimseye vasiyet ettiğini görmek, o adam ile arasında  vâki olacak iyilik, yardım, sebep, birleşme ve birbirlerine kavuşmaya delâlet eder.  Bazı kere de vasiyet ettiğini görmek, emanetleri edaya, borçları ödemeye, ahiret  hayatına hazırlanmaya …

Rüyada veba salgını olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada halk arasında veba çıktığını görmesi, hapis ve zindana,  şer ve kötülüğe ve devlet başkanı tarafından gelecek eza ve cefaya delâlet eder.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada taun ve veba görmek, harbe, …

Rüyada vedalaştığını görmek

Rüyada zevcesiyle vedalaştığını görmek, onu boşamaya işarettir.  Arkadaşlarıyla veda ettiğini görmek, ölüme veya onlardan uzaklaşmaya delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, zevcesini boşamaya,  hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç …

Rüyada vekalet görmek

Bir kimsenin rüyada vekil olduğunu görmesi, üzerinde birçok günahların  toplanmasına delâlet eder. Vekalet rüyası, zenginliğe, birinin mülküne nezaret  etmeye ve işlerde ehil olmaya işarettir.  Rütbe ve makam elde etmek arzusunda olan birinin rüyada bir kimseye …

Rüyada vergi topladığını görmek

Bir adamın rüyada tahsildar olduğunu ve vergi topladığını  görmesi, kıymet ve meziyetinin yüce olmasına ve halk nezdinde itibara delâlet eder.  Rüyada vergi öder olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa ve ahde sadık  kalmaya delâlet eder.

Rüyada vezir (bakan) olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada vezir olduğunu görmesi, izzet, şeref, nimet ve  yüksek makama delâlet eder. Rüyada bir vezirin kendisine kılıç veya başka bir şey  verdiğini görmek, hayır ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.  Rüyada bir …

Rüyada villa görmek

Rüyada mamur bir villa veya köşk görmek, mütedeyyin, takva sahibi, izzetli  ve namuslu bir adama delâlet eder. Rüyada bir villanın içine girdiğini görmek, büyük  bir devlete ve saltanata erişmeye delâlet eder.

Rüyada vitir namazı görmek

Rüyada vitir namazı kıldığını görmek, günahların mağfiretine, vacip olan bir  şeyi yerine getirmeye, hayır ve berekete delâlet eder.  Rüyada kunut duasının tamamını okuduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakın olmaya,  cennete götürecek amelleri işlemeye, kalb ve gönül …