Rüyada vasi (Ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen adam) görmek

Bir kişinin rüyada  kendisinin vasi edildiğini görmesi, altı şekilde tâbir olunur:

a) Haber verilen şeyin gerçek olduğuna,

b) Ona bir işin havale edilmesine,

c) Şan ve şerefinin yüceliğine,

d) İlim ve irfan nuruna mâlik olduğuna,

e) Kırk yaşını aşmış olmasına,

f) Allahu Teâlâ’nın himayesinde bulunmaya.

Rüyada bir çocuğa vasi olduğunu görmek, ele geçecek nimete ve menfaata ve güzel  isimle anılmaya delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN