Rüyada tırnak görmek

Bir kimsenin rüyada tırnak görmesi, düşman üzerine zafer kazanmaya işarettir. Rüyada tırnağının uzadığını görmek, sünnet-i seniyyeyi terket-meye delâlet eder.

Çünkü tırnağı zamanında kesmeyip uzatmak, sünnete muhaliftir. Ve Müslümana bu hal yakışmaz.

Yine rüyada tırnak görmek, rüya sahibi için kuvvet ve kudrete delâlet eder. Bundan dolayı rüyada tırnağının kırılacak kadar uzadığını görmek, kuvvet ve malın artmasına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada tırnak görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Düşman üstüne zafer,

b) Ziynet ve baha,

c) Mal,

d) Eline bir şey geçmek.

Rüyada tırnağını kestiğini görmek, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya ve dinde nezafete delâlet eder.

Yine rüyada tırnakların güzel olduğunu görmek, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha, hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlanmaya delâlet eder.

Rüyada tırnağının kar gibi beyaz olduğunu görmek, hafıza ve anlayışa delâlet eder.

Yine rüyada tırnakların normal halde görülmesi, din ve dünyaca iyiliğe işarettir. Bir kimsenin rüyada tırnaklarının tamamen yok olduğunu görmesi, iflasa, kudret ve kuvvetinin gitmesine delâlet eder.

İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: Rüyada tırnak görmek, altı vech ile tâbir olunur:

a) Kuvvet,

b) Miktar,

d) Şecaat,

e) Akıllı bir evlat,

f) Menfaat,

g) Hizmetkâr.

Rüyada tırnaklarını eksik ve noksan görmek, malın gitmesine kuvvet ve kudretin zaafına delâlet eder.

Tırnağı kopmuş ve kırılmış görmek de böyledir.

Rüyada tırnaklarını kestiğini görmek, sadaka-i fitreyi vermek ile tâbir olunur.

Harpte olan kimsenin rüyada, tırnağının yırtıcı kuş tırnağı gibi olduğunu görmesi, düşmana galip gelmeye ve zafere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tırnağının düşmanın tırnağından daha uzun olduğunu görmesi, düşmanını kahretmeye ve zafere delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN