Kategori: T Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada tabak görmek

Rüyada erkek için tabak görmek, asil bir kadına, kadın için de büyük ve şerefli bir erkeğe delâlet eder. Rüyada tabak görmek, bazı kere de mala, rızka, menfaata delâlet eder. Rüyada bir hastanın evinden üstü kapalı …

Rüyada tabiin görmek

Rüyada Tabiînden bir zatı şehir veya bir yerde görmek, o yerin halkının sıkıntı ve şiddetten, kıtlık ve yokluktan kurtulmalarına ve korkudan emin olmalarına delâlet eder. Yine rüyada tabiîn âlimlerinden birini görmek, ilim ve hikmetin ziyadeliğine, …

Rüyada tabanca görmek

Rüyada tabanca görmek, gam, hüzün, keder ve fena söz ile tâbir olunur. Rüyada elindeki tabanca ile birine kurşun attığını görmek, o kimseye iftira etmeye işarettir. Rüyada boş tabanca ile birine nişan aldığını görmek de yine …

Rüyada tabip görmek

Rüyada kendisini tabip olmuş görmek, Kur’ân-ı Kerim’i öğrenmeye ve ilme delâlet eder. Rüyada bir tabibin bir hastaya ilaç yapıp iyi ettiğini görmek, bir kimseyi dalâletten hidayete getirmeye işarettir.

Rüyada tabut görmek

Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır. Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye işarettir. Rüyada tabut …

Rüyada tac görmek

Rüyada tac görmek, ilme, çok mala ve çocuğa delâlet eder. Bekâr bir kadının rüyada başına tac konulduğunu görmesi, şeref ve saltanat sahibi bir kimse ile evlenmesine delâlet eder. Hamile bir kadının rüyada tac görmesi, doğacak …

Rüyada tahıl görmek

Rüyada arpa, buğday ve bunlar gibi tahıl ürünleri görmek, rızka, mala, menfaata ve refaha delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kapı, sergi, sofra gibi şeyler üzerinde buğday biti görmesi, o kişinin vücudunda meydana gelecek hastalıklara işarettir.

Rüyada taht görmek

Bir kimsenin rüyada güzel bir taht üzerinde oturduğunu görmesi, devlet ve yüksekliğe, izzet ve şerefe delâlet eder. Rüyada taht üzerinde uyku uyunulan sedir görmek, zevceye, güzel geçime, hizmetçi ve rızka delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada …

Rüyada tahta kurusu görmek

Bir kimsenin rüyada tahta kurusu görmesi, zayıf düşmana ve vefasız askere delâlet eder. Rüyada tahta kurusu ile uğraştığını görmek, zayıf bir adam ile uğraşmaya işarettir. Çünkü tahta kurusu zayıf ve aciz bir mahluktur. Rüyada kendisini …

Rüyada taklit ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada hayvan veya kuşları taklit etmesi, onun güzel ve yumuşak sözlü, iyi huylu olmasına ve insanları sulh ve salâha yöneltmesine delâlet eder. Rüyada kadınları taklit ettiğini görmek, tercüman olmaya veya mânâsız çok söz …

Rüyada takunya görmek

Bir kimsenin rüyada takunya görmesi, zevce, hizmetçi, dadı, dost, ortak ve yolculuk ile tâbir olunur. Rüyada ayağındaki takunyayı çıkardığını görmek, memuriyete delâlet eder. Rüyada takunya ile azimli bir halde yürüdüğünü görmek, haccetmeğe işarettir. Çünkü hacılar …

Rüyada takunyacı görmek

Kişinin rüyada takunyacıyı görmesi, tevbe. temizlik ve takva ile tâbir olunur. Bekâr adamın takunyacı görmesi, şerli kadınlarla evlenmesine işarettir. Rüyada takunyacı görmek, kadınların işleriyle meşgul olan ve onları süsleyen eşyayı hazırlayan kimseye delâlet eder. Çünkü …

Rüyada takvim görmek

Rüyada takvimden bir yaprak kopardığını görmek, günlerin kıymetini takdir etmeye, faydalı kazanca, rızık ve menfaata delâlet eder. Takvimin duvardan yere düştüğünü görmek, geçip giden ömürlere ve akan zamana işarettir.

Rüyada talak görmek

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir tek zevcesini boşadığmı görmek, izzet ve şerefi kaybetmeye delâlet eder. Eğer rüya sahibinin diğer bir zevcesi veya hizmetçileri var ise, rüya sahibinin malında noksanlık meydana gelir. Rüyada zevcesi …

Rüyada talak-ı rıc’ı görmek

Bir kimsenin rüyada talak-ı rıc’ı ile boşadığı zevcesine dönmesi, hastanın iyileşmesine veya rüya sahibinin din, mezhep, sanat ya da şehirde Önceden bulunduğu duruma dönmesine delâlet eder.

Rüyada taksim ettiğini görmek

Rüyada bazı kimseler arasında bir şeyi adalet üzere taksim ettiğini görmek, insafa ve adalete delâlet eder. Rüyada kendi malını bir hayır ve salah için taksim ettiğini görmek, evladını evlendirmeye işarettir. Rüyada malını bilmediği bir takım …

Rüyada tanbur görmek

Rüyada tanbur görmek, insan için son derece çetin bir üzüntüye ve kedere delâlet eder. Çünkü tanburun sesi kurutulmuş bağırsaktan çıkar. Rüyada kendisinin tanbur çaldığını görmek, musibet ve üzüntüye işarettir. Bazı kere de tanbur çalmak, refah, …

Rüyada tanımadığı ihtiyar görmek

Rüyada tanımadığı yaşlı bir adamın kendisine baktığını görmek, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağına delâlet eder. Genç, güçlü, kuvvetli bir kimsenin rüyada ihtiyar bir adama dönüştüğünü görmesi, ilim ve edebe işarettir. Bir kimsenin rüyada tanımadığı …

Rüyada tarak görmek

Rüyada tarak görmek, sevince, menfaata, refaha ve korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada demir tarak görmek, faydalı dosta işarettir. Tarak ile saçını veya sakalını taradığını görmek, hayır, menfaat, ferah, borcunu ödemek, murada ermek, sünnet-i seniyyeye …

Rüyada tarla görmek

Bir kimsenin rüyada yemyeşil tarlalar ve çiftlikler görmesi, çok rızka, berekete, hayra, salâha, menfaat ve helâl mala delâlet eder. Rüyada çiftlik ve tarla görmek, onlardan üzüm, buğday, hurma, elma, armut gibi alınacak hasılata delâlet eder. …

Rüyada tarla kuşu görmek

Rüyada tarla kuşu tuttuğunu görmek, ahmak bir kimse ile işe girişmeye alâmettir. Bazı kere de rüyada tarla kuşu tuttuğunu görmek, hastalık ve kedere delâlet eder. Rüyada tarla kuşunun uçtuğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs …

Rüyada tartıcı görmek

Bir kimsenin rüyada tartıcıyı görmesi, adaletle iş yapmaya ve doğru sözlü olmaya delâlet eder. Yine tartıcıyı görmek, ilme, faydaya; menfaata ve faydalanmak üzere konan şeylere işarettir.

Rüyada tas görmek

Rüyada içi dolu tas görmek, rızka, berekete, menfaat ve mala delâlet eder. Tas görmek, bir kadına veya hizmetçiye de işarettir. Rüyada içi bal dolu tas görmek, ilme ve Kur’ân okumaya ve hayırlı rızka delâlet eder.

Rüyada tasa görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini tasalı halde görmesi. pişman olacağı bir günaha delâlet eder. Rüyada tasasının gittiğini görmek, günahlardan tevbe etmeye ve Hakk’a dönmeye delâlet eder.

Rüyada tasavvuf görmek

Bir kimsenin rüyada tasavvufa sülük ettiğini görmesi, rahmete, nimete, güzel bir isimle anılmaya, izzet ve şerefe delâlet eder. Rüyada tasavvuf ehli arasında olduğunu ve onlarla Rabbini zikrettiğini görmek, akıbetin güzelliğine, Cenab-ı Hakk’ın af ve mağfiretine …

Rüyada taş görmek

Rüyada taş görmek, katı kalbli kimselere, cahillere, gafillere ve işsizlere delâlet eder. Rüyada bekâr bir kimsenin taşa bindiğini görmesi, evleneceğine işarettir. Rüyada elindeki herhangi bir şeyle taşa vurduğunu ve ondan suların fışkırdığını görmek, zenginliğe delâlet …

Rüyada taş döşeyici görmek

Bir kişinin rüyada taş döşeyici ustayı görmesi, işleri düzgün ve sağlam yapıcıya delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, sert kumaş parçasını biçici ve dikicisine alâmettir.

Rüyada taşkınlık ettiğini görmek

Rüyada taşkınlık ettiğini görmek, nefsanî arzular peşinde koşmaya ve günaha delâlet eder. Yine azgınlık ve taşkınlık, insanı cehenneme sürükleyecek amelleri işlemeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada haddi tecavüz ettiğini ve azgınlık yaptığını görmesi, fakirliğe duçar …

Rüyada taş temel görmek

Bir kimsenin rüyada taş temel görmesi, âlimlere ve âlimlerin bulunduğu meclislere delâlet eder. Rüyada birçok temellere mâlik olduğunu görmek, zevceye, evlâda, hidayet ve ilme delâlet eder. Rüyada cami ve mescid temelleri görmek, salih kavimlere işarettir. …