Rüyada tuz görmek – beyaz tuz görmek – tuz bulmak – tuz yemek

Rüyada tuz görmek, zahmet çekilmeden elde edilen mala delâlet eder. Rüyada beyaz tuz görmek, dünyaca takvalık, hayır ve nimettir. Rüyada ekmekle tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tuz görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Gümüş para,

b) Haya,

c) Hayırlı iş,

d) Çok mal,

e) Sadık hizmetçi.

Korku halinde bulunan bir kimsenin rüyada tuz görmesi, emniyete ermeye, selâmete çıkmaya delâlet eder.

Rüyada tuz görmek, Sünnet-i Seniyye’ye, Kur’ân-ı Kerime, İslâm’a, zevceye, mal ve çocuğa, helal rızka ve hayırlı şeylere delâlet eder. Rüyada tuz bulduğunu görmek, sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Bazı kere de tuzlu şeyler görmek, ülfete, muhabbete, mekruh olan şeyler üzerinde toplanmaya, şüpheli şeyleri yemeye delâlet eder. Tuzlu zeytin görmek, ahdi bozmaya alâmettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada tuz satın aldığını veya kendisine verildiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve paraya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz da demiştir ki: Rüyada tuz yediğini görmek, nimete delâlet eder. Birine tuz verdiğini görmek, ona mal vermeye işarettir.

Rüyada siyah ve kirli tuz görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Kalp kara,

b) Fena söz,

c) Üzüntü ve keder,

d) Hareketsizlik.

BİR CEVAP YAZIN