Kategori: T Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada taun görmek

Rüyada taun görmek, uyuz illeti ile tâbir edilir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: – Rüyada taun ve veba görmek, harp ve fitneye, hüzün ve kedere delâlet eder. Rüyada bir şehirde taun ve veba hastalığının yayılmış …

Rüyada tava görmek

Kişinin rüyada tava görmesi, çocuğu olmayan ve bu sebeple gözünün yaşı dinmeyen bir kadına delâlet eder. Zira üzüntü ile çıkan gözyaşı, sıcak, sevinçle akan gözyaşı soğuktur.

Rüyada tavaf ettiğini görmek

Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, dinde salâha, güzel akıbete, imanda kemâle, rahmet ve nimete, günahların mağfiretine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada hac farizasını yaptığını ve Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, temkinli, takva sahibi, Allahu …

Rüyada tava kebap görmek

bir kimsenin rüyada kuş etinden veya başka hayvan etinden yapılan tava kebabı görmesi, çok acele gelecek rızka, kâr ve ticaretli eşyaya delâlet eder. Rüyada sebzeli kebap görmek, borcu ödemeye, geciktirilmesi gereken şeyi de hemencecik yapmaya …

Rüyada tavan görmek

Bir kimsenin rüyada tavan görmesi, kadri yüce, izzet ve ikbal sahibi bir zata delâlet eder. Rüyada bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü görmek, korkudan sonra mala nailiyete delâlet eder. Ağaçtan tavan görmek gururlu bir …

Rüyada tavassut ettiğini görmek

Kişinin rüyada tavassut ettiğini görmesi, izzet ve şerefe işarettir. Rüyada bir başkasına tavassut etmek, onun hesabına şefaatte bulunmak, hayra, iyilik ve zenginliğe nail olmaya delâlet eder. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Bir kimse rüyada kıyamet …

Rüyada tavla oynadığını görmek

Kişinin rüyada tavla oynadığını görmesi, isim. yükseklik, izzet ve rütbeye delâlet eder. Zira tavla oyunu iktidarh kimselerin oyunudur. Bazı kere de bu rüya, batıl bir. iş ile tâbir olunur. Rüyada tavla oynadığını görmek, hileye, günah …

Rüyada tavşan görmek

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Kişinin rüyada tavşan görmesi, sekinet ve vakar sahibesi sâliha bir zevceye delâlet eder. Rüyada görülen tavşan, kadındır. Bundan dolayı rüyada bir tavşan tuttuğunu gören evlenir. Rüyada tavşanı tutup kestiğini görmek, alacağı hanımın …

Rüyada tavşancıl kuşu görmek

Bir adamın rüyada tavşancıl kuşu görmesi, herkesin kendisinden korktuğu heybetli ve saltanat sahibi birine delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu görmek, Azrail (a.s.) ile tâbir olunur. Çünkü Azrail de bir nevi ölüm kuşudur …

Rüyada tavşan otu görmek

Rüyada tavşan otu görmek, şüpheli mala ve yakın bir dosta işarettir. Hamile bir hanımın rüyada tavşan otu görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına delâlet eder.

Rüyada tavuk görmek

Rüyada tavuk görmek, güzelliği yanında ahmaklığı ile de tanınan bir kadına delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tavuk görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Güzel zevce, b) Güzel hizmetçi, c) Sadık hizmetkâr. …

Rüyada tavus kuşu görmek

Rüyada tavus kuşu görmek, güzel, mal sahibi ve huysuz bir kadına delâlet eder. Rüyada tavus kuşunun etini yemek, o kadının malına varis olmaya işarettir. Rüyada tavus kuşunu görmek, zinetlere, taca, güzel kadınlara ve sevimli çocuklara …

Rüyada taze hurma görmek

Tüccar bir kimsenin rüyada taze hurma görmesi, ticaret ile tâbir olunur. Rüyada taze hurma yediğini görmek, insanın sevineceği rızka delâlet eder. Rüyada mevsimsiz olarak yaş ve taze hurma yediğini görmek, hastalığa işarettir. Bazı kere de …

Rüyada tazı görmek

Rüyada tazı görmek, işlerde başarıya, hayırlı haber ve müjdeye delâlet eder. Çünkü tazı av köpeğidir. Hiç umulmadık zamanda avını yakalar.

Rüyada taziyet görmek

Rüyada bir Müslümana taziye için gittiğini ve onu teselli ettiğini görmek, emn ü emana, korkudan ve şiddeten kurtuluşa delâlet eder. Rüyada kendisini bir başkasının taziyet ettiğini görmek, rüya sahibi için müjde ve beşarete delâlet eder.

Rüyada tebrik görmek

Rüyada bir kimseyi veya bir şeyi tebrik etmek, taziye vermeye işarettir. Çünkü “Taziye” tebrikin zıddıdır. Bazı kere de rüyada bir şeyi tebrik etmek, darlıktan, genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe, üzüntüden sonra de sevinmeye delâlet eder.

Rüyada tehlil görmek

Bir kişinin rüyada Rabbi’ni teşbih ve tehlil ettiğini görmesi, saadetin en güzelidir ve hidayete işarettir. Kişinin rüyada “Lâ ilahe illallah” dediğini görmesi, son nefeste kelime-i şe-hadetle gideceğine ve akıbetin güzelliğine delâlet eder. Üzüntü, keder, sıkıntı …

Rüyada tekbir getirdiğini görmek

işinin rüyada tekbir getirdiğini görmesi, tevbe ye istiğfara delâlet eder; Rüyada “Allahü Ekber!” dediğini görmek ve bunu tekrarlayıp durmak, düşman üzerine galip gelmeye, zafer ve izzete, sevinç, ferahlık ve şerefe erişmeye delâlet eder. Namaz vakti …

Rüyada teke (keçinin erkeği) görmek

Rüyada dağ keçisinin erkeğinin görülmesi, görünüşte heybetli, ihtiyar ve ahmak bir adama işarettir. Bazı kere de rüyada teke görmek, dini sağlam ve şanı yüce bir zata delâlet eder. Rüyada bir tekeyi tutup sırtına bindiğini görmek, …

Rüyada tekke görmek

Rüyada tekke veya zaviye görmek, zühd, takva, vera ve güzel amele, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve zikr-i cemile delâlet eder. Çünkü tekkelerde Allahu Teâlâ zikredilir ve ilim öğrenilir.

Rüyada tellak görmek

Rüyada tellâk görmek, temizliğe ve borcu ödemeğe delâlet eder. Bazı kere de tellâk görmek, günahlardan tevbeye, insanların işlerine koşmaya, iyi ve güzel halli olmaya alâmettir. Bazı kere de hamamın hizmetçisini görmek, insanların işlerini bitirmek için …

Rüyada tencere görmek

Rüyada tencere görmek, helal rızka, faydalı mala, menfaat ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tencere görmesi, kürsü üzerinde oturan âlime delâlet eder. Yine tencere görmek, cömert adama, malını bütün insanlara, özellikle komşularının istifadesine sunan …

Rüyada tencere ve tava görmek

Denizde yolculuk yapan bir kimsenin rüyada tencere ve tava görmesi, onun için batmaya delâlet eder. Bazı kere de ev işlerine bakan kimseye işarettir. Tencere Arap olmayan bir kadın ile de tâbir edilir. Rüyada tencereyle bir …

Rüyada teneşir görmek

Rüyada teneşire konulduğunu görmek., makam ve malın artmasına delâlet eder. Kendi eliyle teneşir yaptığını görmek, insanlara iyilik etmeye işarettir. Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün …

Rüyada ter – terlediğini görmek

Hasta bir adamın rüyada terlediğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya alâmettir. Terlemeyi arzu etmeyen kişinin rüyada ter görmesi, ölüm teridir. Sağlam adamın rüyada terlemesi, kendisine gelecek bir sıkıntıya delâlet eder. Çünkü insan sıkıntı halinde iken ter …

Rüyada teravih namazı görmek

Bir kimsenin rüyada teravih namazı kıldığını görmesi, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya ve Resûl-i Ekrem’in şefaatına delâlet eder. Çünkü teravih namazı Nebiyy-i Zîşan’ın sünnetidir, sünnete tâbi olana da şefaat vardır.

Rüyada terazi görmek

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Rüyada görülen terazi, ölçeğe delâlet eder. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet üzere olmaya delâlet eder. Ölçek bazan da içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı insanın hanımına …

Rüyada terbiyeci görmek

Bir adamın rüyada kendisini terbiye edici olarak görmesi, haline uygun makama kavuşmaya ve hayra naili-yete delâlet eder. Rüyada bir terbiyeci adamı görmek, şeyhe, hocaya, halkın önderlerine, zindancıya, ana-babaya veya belediye memuruna delâlet eder. Çünkü bunların …