Kategori: T Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada tere görmek

Rüyada tere otu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdır. Sebze tarlası görmek, eniştesi olan erkeklere delâlet eder. Rüyada tere otu görmek, helâl rızka, güzel geçime ve refaha delâlet eder. Tere otu almak ve yemek ise dünyadan …

Rüyada tereyağı görmek

Bir kimsenin rüyada tereyağı görmesi, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Cenab-ı Hakk’ı birlemeye, tekbir ve tehlile delâlet eder. Bazı kere de tereyağı görmek, fıkıh ilmine, Kur’ân-ı Kerim’i okumaya, ilaca, mala, tahıla, kazanca, mal arzu etmeye, …

Rüyada tepsi görmek

Rüyada tepsi ve sini görmek, hademe ve hizmetçiye işarettir. Rüyada yeni, temiz ve parlak, güzel ve geniş tepsi görmek, güzel bir hizmetçi ve zevce ile tâbir olunur.

Rüyada terzi görmek

Bir kimsenin rüyada terzi görmesi, ülfete ve insanların arasını ıslaha delâlet eder. Rüyada bir terzinin kendisi için bir şey diktiğini görmek, dinin güzelliğine ve gönül s af asına delâlet eder. Bazı kere de terzi görmek, …

Rüyada tesbih görmek

Rüyada Rabb-i Kerimi’ni tesbih ettiğini görmek, mümin olmanın alâmetidir. Çünkü Allahu Teâlâ’yı tesbih etmeyen kâfirdir. Rüyada teşbih ettiğini görmek, saliha bir kadına, helâl kazanca, nimet ve berekete, izzet ve şerefe ve faydalı askerlere delâlet eder. …

Rüyada testere görmek

Rüyada testere görmek, iki düşman arasını ayıran hakime delâlet eder. Testere rüyası, ticarete, alış-verişe ve teraziye işarettir. Bazı kere de testere görmek, yardım, kuvvet ve rızka delâlet eder. Rüyada ağaç testeresi görmek, âlim, imam, önder …

Rüyada testi görmek

Rüyada toprak testi görmek, kendisine itimat edilir iki yüzlü bir hizmetçiye delâlet eder. Rüyada toprak testiden su içtiğini görmek, helal mala ve temiz hayata işarettir. Rüyada tesdideki suyun yarısını içtiğini görmek, ömrün yarısının gittiğine delâlet …

Rüyada teşehhüt görmek

Bir kimsenin rüyada namazda tahiyyatta oturup, kelime-i şehadeti okuduğunu görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa, ihtiyaçların giderilmesine delâlet eder. Bazı kere de teşehhütte oturduğunu görmek, arzu ve isteklerini Allahu Teâlâ’dan istemeye işarettir. Ve o kimse muradına …

Rüyada tevazu görmek

Rüyada kendisini insanlara tevazu ediyor görmek, zafer ve galibiyete, kadru kıymetin yüceliğine delâlet eder. Zira: “Allah için tevazu edeni Allah yükseltir.” buyurulmuştur.

Rüyada tevbe ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada tevbe ettiğini görmesi, sıkıntı ve belalardan kurtulmağa, mülke, şeref ve berekete erişmeye, hapiste ise zindandan halâs olmağa delâlet eder. Kâfirin rüyada tevbe ettiğini görmesi, Müslümanlık ile şereflenmesine ve hidayete ermesine işarettir. Rüyada …

Rüyada tevrat görmek

Tevrat, dört büyük kitaptan birisidir ve Hazret-i Musa’ya inzal olunmuştur. Tevrat okumayı bilmeyen adamın rüyada kendisini tevrat okuyor görmesi, Kaderiye ve Cebriye mezhebine delâlet eder. Müslüman bir hükümdarın rüyada yanında bir Tevrat olduğunu görmesi, düşman …

Rüyada teyemmüm görmek

Rüyada teyemmüm ettiğini görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve kaygının gitmesine, Allahu Teâlâ tarafından kurtuluş ve ferahlığın geleceğine delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada teyemmüm görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Murada nail …

Rüyada tezkere görmek

Nablusî demiştir ki: – Rüyada tezkere görmek, çetinlik ve meşakkatla mal elde eden bir kimseye delâlet eder. Tezkere ve ona delâlet eden şeyi görmekte, hayır aranmaz.

Rüyada tırnak görmek

Bir kimsenin rüyada tırnak görmesi, düşman üzerine zafer kazanmaya işarettir. Rüyada tırnağının uzadığını görmek, sünnet-i seniyyeyi terket-meye delâlet eder. Çünkü tırnağı zamanında kesmeyip uzatmak, sünnete muhaliftir. Ve Müslümana bu hal yakışmaz. Yine rüyada tırnak görmek, …

Rüyada tırmandığını görmek

Bir kimsenin rüyada yokuş, tepe, dağ veya merdiven gibi yerlere tırmandığını görmesi, işlerde zorluğa delâlet eder. Rüyada tırmana tırmana dağın tepesine çıkıp oturduğunu görmek, güçlük ve meşakkattan sonra genişliğe ve feraha delâlet eder.

Rüyada tilki görmek

Bir kimsenin rüyada tilki görmesi, menfaata, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder. Rüyada tilki görmek, gaddar, zalim, hilekâr bir düşman ile de tâbir olunur. Bazı kere de rüyada tilki görmek, hileli kadınlara delâlet …

Rüyada timsah görmek

Bir adamın rüyada timsah görmesi, hiçbir zaman şerrinden emin olamayacağı gaddar bir düşmana delâlet eder. Timsah rüyası polis ile de tâbir olunur. Çünkü timsah denizin en korkunç ve şerefli hayvanıdır. Dost ve düşman ondan emin …

Rüyada tirit görmek

Kişinin rüyada tirit görmesi, hayat, geçim, sanat ve rızka delâlet eder. Rüyada çanak veya tabak dolusu tirit görmek, rüya sahibinin geçiminin ve dünyasının rahatlığına ve genişliğine delâlet eder. Rüyada etsiz ve sade sirke ile yapılmış …

Rüyada titremek – titrediğini görmek

Rüyada başının titrediğini görmek, âmiri ve reisi tarafından izzet ve şerefe nailiyete işarettir. Rüyada sağ elinin titrediğini görmek, geçimin ve hayatın güçleşmesine ve zorluğuna delâlet eder. Yine rüyada kalçalarının titrediğini görmek, hısım ve akraba tarafından …

Rüyada tohum görmek

Bilirsiniz ki, tohumlar toprağa atılır ve orada boy verir. Bundan dolayı rüyada tohum görmek, çocuk ile tâbir olunur. Rüyada ilaç cinsinden tohum görmek, zühde ve takva kitaplarına delâlet eder. Bazı kere de rüyada tohum görmek, …

Rüyada tohum ekmek – tohum ektiğini görmek

Rüyada toprağa tohum ektiğini görmek, çocuk ile tâbir olunur. Rüyada ekilmesi mümkün olmayan bir yere tohum ektiğini görmek, israfa delâlet eder. Çünkü o tohum boşa gitmiştr. Bazı kere de tohum ekmek, rızka, genişliğe, ilme vâkıf …

Rüyada tokluk – tok olduğunu görmek

Rüyada karnının tok olduğunu görmek, usanca işarettir. Çünkü tok adamın canı bir şey arzu etmez. Bir kimsenin rüyada karnının tok olduğunu veya yediği yemekten ağzında hiç boş yer kalmadığını, midesini de tamamen doldurduğunu görmesi, işinin …

Rüyada top görmek

Rüyada top görmek, nefret, kin, düşmanlık ve münakaşa ile tâbir olunur. Çünkü top oyunu münakaşa ve iddiadan ibarettir. Bazı kere de rüyada top görmek, yolculuğa ve bir yerden diğer bir yere nakletmeğe delâlet eder. Top …

Rüyada toplamak – topladığını görmek

Bir kimsenin rüyada parça parça şeyleri bir araya topladığını görmesi, arzu ve şehvete ve mal toplamaya kalkışmaya alâmettir. Rüyada birbirine mütenasip olan eşyalardan inci ve anberi altınla veya mücevheratı inci ile topladığını görmek, insanların ilim, …

Rüyada toplanmak – toplandığını görmek

Rüyada arkadaş, ahbab ve dost ile bir araya gelmek, evlenmeye delâlet eder. Rüyada sevdiği bir ahbabı ve dostu ile oturduğunu gören kadın evlenir. Rüyada bir dostunun kendisini ziyaret ettiğini görmek, sevince, feraha ve sürura delâlet …

Rüyada topuk görmek

Rüyada bekâr bir kimsenin topuk görmesi, evlenmeye ve zevceye delâlet eder. Kişinin rüyada kendi topuğunu ve ökçesi üzerindeki sinirin açılmış bir halde görmesi, kuvvet, yiğitlik ve şecaate nail olmaya delâlet eder. Rüyada topuğunun kırıldığını görmek, …

Rüyada toprak görmek

Rüyada toprak görmek, insanlara delâlet eder. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Yine toprağa dönecektir. Toprak, bazı kere de hayvanlara, dünyaya ve dünya içindeki bütün mahlûkata delâlet eder. Zira hemen her canlının rızkı toprakta biter. Cafer-i Sâdık …

Rüyada toprak çanak görmek

Bir kimsenin rüyada toprak çanak görmesi, hizmetçi bir kıza, hizmetçi bir erkek çocuğa delâlet eder. Toprak çanak görmek, rüya sahibinin gerek bizzat kendi evladından, gerek hanımının evvelki kocasından olan küçük kızlara delâlet eder.

Rüyada topuz görmek

Rüyada topuz görmek, şiddet, üzüntü ve sıkıntı ile tâbir olunur. Bazı kere de topuz görmek, menfaatsız hizmete veya malsız kadına delâlet eder. Rüyada diğer silahlarla beraber elinde topuz olduğunu görmek, devlet başkanından gelecek menfaat ve …

Rüyada toz görmek

Rüyada bir şey üzerine konmuş toz görmek, mala ve menfaata delâlet eder. Çünkü, toz toprak cinsindendir. Toprak ise maldır. Rüyada bir kimsenin yerle gök arasında toz bulunduğunu görmesi, içinden çıkamayacağı ve üstesinden gelemeyeceği bir işe …

Rüyada traş ettiğini traş olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada baş traş ettiğini görmesi, bir menfaatin gelmesi için söylenen söze delâlet eder. Rüyada başı traş etmek, emaneti edaya, korkudan emin olmaya, malını Allah yolunda infak etmeye alâmettir. Rüyada hac esnasında başını traş …