Rüyada taş temel görmek

Bir kimsenin rüyada taş temel görmesi, âlimlere ve âlimlerin bulunduğu meclislere delâlet eder.

Rüyada birçok temellere mâlik olduğunu görmek, zevceye, evlâda, hidayet ve ilme delâlet eder.

Rüyada cami ve mescid temelleri görmek, salih kavimlere işarettir. Ev temelleri görmek ise, izzetli, namuslu ve saliha bir kadına delâlet eder.

Kilise temelleri görmek, nefislerine uyan gafil kimseler ile tâbir olunur. Bazı kere de temel görmek, dinin esas ve aslına alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN