Rüyada merdiven görmek

Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir. Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder. Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur.

Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar. Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir merdivenden çıktığını, indiğini tekrar çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir. Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder. Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder. Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzütü ve kederden selamete ereceğine işarettir. Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.

Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Hayra ermek,

b) Din,

c) Dünyada yükseklik,

d) İşlerde selamet.

Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder. Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder. Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

BİR CEVAP YAZIN