Rüyada Medine-i Münevvere görmek

Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere’yi  görmek, Medine’ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.  Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî’nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında  duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete mazhariyetine delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Medine’yi görmek, yedi veçhe ile tâbir  olunur:

a) Emn ve eman,

b) Rahmet,

c) Mağfiret,

d) Kurtuluş,

e) Güzel geçim ve maişet,

f) Cennet,

g) Doğru yola sülük.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Zîşan efendimizin mübarek kabri ile minberi arasında  olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmağa delâlet eder. Çünkü Nebiyy-i Ekrem  (s.a.s):  “- Minberim ile kabrim arası cennet bahçesidir” buyurmuşlardır.

Rüyada Resûlüllah’ın kabr-i şerifini kendi evi içinde görmek, şefaat-i Resûl-i Zîşana  mazhariyete delâlet eder. Rüyada Kainatın Fahrinin mübarek kabrini süpürdüğünü  veya yıkadığını görmek, dünya ve ahiret saadetine, mesud ve bahtiyar olmağa  delâlet eder.  Rüyada Kainatın Efendisinin mübarak kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve  şerefe, dinde salaha ve şefat-i Nebeviye delâlet eder.

Rüyada mübarek kabre karşı arkasını dönüp oturduğunu görmek, Sünnet-i  Seniyyeden uzak kalmağa işarettir. Rüyada Şebe-ke-i Cenâb-ı Peygamberi (s.a.s)’ye  yapışıp ağladığını görmek, maz-har-ı şefaat olarak ahiret yurdunda mesud ve  bahtiyarlık ile şereflenmeye delâlet eder.  Rüyada Nebiyy-i Ahir Zamanın sahabilerinden birini o mahalde görmek, onun ahlakı  ile ahlâklanmaya delâlet eder.

Rüyada Medine-i Münevvere’ye gitmek üzere yola revan olduğunu görmek, Tarık-i  Müstakim’e delâlet eder. Yine rüyada Mes-cid-i Nebevi-yi pürnûr görmek, güzel hale,  refaha, sürür ve müjdeye alâmettir.  Rüyada mescid-i şerifde hutbe dinlemek, Sünnet-i Seniyyeye ittibaa delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN