Rüyada iğneci görmek

Kişinin rüyada iğneciyi görmesi, senet ve vesika yazan kimseye işarettir.  Bazı kere de iğneci görmek, sultan, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım  gelen şeyleri yazan kişiler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere  delâlet eder.

Yine rüyada iğneci görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesi ile tâbir olunur.  Rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmek, hasta için doktor elinden şifa  bulmaya alâmettir.

Bu kişi, borcu sebebiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, onu  ödemeye mahkûm edilir ve öder.  Rüyada toplu iğne görmek, mal toplamaya ve işlerin güzel idaresine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN