Rüyada iç yağı görmek

Bir kimsenin rüyada eti yenen hayvanın iç yağını görmesi, daimi rızka ve  fâideli elbiseye işarettir.  Bunun aksine eti yenmeyen hayvanın iç yağını görmek, haram mala, zinaya, İslâm  dininden yüz çevirmeye veya yapmaktan men edildiğini bir şeyi tekrar yapmaya  delâlet eder.

Rüyada iç yağından yapılma bir ilâç görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.  Yine iç yağı görmek, onu meşakkatsiz toplayan kimse için halis mala alâmettir. Bazı  kere de iç yağı, refah, sevinç ve hasta kimsenin şifa bulmasına işarettir.

BİR CEVAP YAZIN