Kategori: İ Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada iane (yardım) ettiğini görmek

Rüyada bir kimseye yardım ettiğini görmek, ilâhî yardıma mazhar  olmaya ve sevaba delâlet eder. Yine rüyada birine yiyecek, içecek bir şey verdiğini  görmek, kerem ve cömertliğe ve iyi bir isim yapmaya delâlet eder

Rüyada ibadet görmek

Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret  hayırlarının husulüne delâlet eder. Rüyada Allahü Teâlâ’yı tesbih ettiğini ve onun  mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve  günahlardan arınmaya delâlet eder. …

Rüyada Hz. İbrahim aleyhisselamı görmek

Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve  Cenâb-ı Hakk’ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet,  kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz  İbrahim (a.s)’ın neslindendir. Yine onu …

Rüyada ibrik görmek

Kişinin rüyada ibrik görmesi, eğer günahkâr ise, tevbeye; hamile kadın için  erkek çocuğa işarettir. Bazı kere de gizli sırları bilen bir erkek çocuğa delâlet eder.  Rüyada abdest alınan ibrikleri bir araya topladığını görmek, cennete gitmeye …

Rüyada ibrişim görmek

 Bir kadının rüyada ibrişimle nakış yaptığını görmesi, sevineceği bir habere  ve bir yerden gelecek yardıma delâlet eder. İbrişim görmek, bazı kere de yolculuk ile  tâbir olunur.

Rüyada icat görmek

Rüyada, dünyada olmayan bir şeyi icat ettiğini görmek, hayret edilecek  zenginliğe işarettir. Bir kimsenin bir şey icat ettiğini görmek, büyük işlere atılmaya ve  gıpta ile anılmaya delâlet eder.

Rüyada içmek – içtiğini görmek

 Rüyada güzel ve tatlı bir su içtiğini görmek, ilim ve hidâyete; tarikat ehli için  ruhanî zevk ve safaya delâlet eder.  Yine rüyada sabah vakti soğuk ve tatlı su içmek, helal mal kazanmaya alâmettir. Süt  içmek, …

Rüyada iç yağı görmek

Bir kimsenin rüyada eti yenen hayvanın iç yağını görmesi, daimi rızka ve  fâideli elbiseye işarettir.  Bunun aksine eti yenmeyen hayvanın iç yağını görmek, haram mala, zinaya, İslâm  dininden yüz çevirmeye veya yapmaktan men edildiğini bir …

Rüyada idam görmek

Borçlu bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu görmesi, borçtan  kurtulmaya delâlet eder. Tanıdık birinin idam edildiğini görmek, o kişinin üzüntü ve  kederinin gideceğine ve sevinçli günlerinin geleceğine delâlet eder.  Rüyada bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini …

Rüyada idare lambası görmek

Rüyada bir caminin kandilini yaktığını görmek, salih ve âbid bir  evlat ile tâbir olunur. Rüyada birçok kandiller görmek ve yakmak, din ve takvaya  işarettir. Kandilleri söndürmek ise, din ve takvadan mahrumiyete delâlet eder.  Rüyada kendi …

Rüyada idrar (sidik) görmek

Rüyada idrak (yani sidik) görmek, haram mala ve haram mal sarfetmeye  delâlet eder.  Rüyada herhangi bir yere idrar yapıp rahatladığını görmek, rızkın genişliğine, üzüntü  ve kederin gideceğine ve rahata ermeye işarettir. Yine rüyada idrarını uzun …

Rüyada iddet görmek

Rüyada bir kadının iddet (*) beklediğini görmesi, kedere, sıkıntıya, hastalık  ve darlığa, veya iddet beklemeyi icap eden talâka delâlet eder.

Rüyada İdris aleyhisselamı görmek

İdris (a.s)’i rüyada görmek, günahtan sakınmaya, takva ve verâ ehli  olmaya delâlet eder. Yine onu görenin akıbeti ve sonu hayır olur. Onu görmek, şuurlu  ve idrak sahibi ve bilerek ibadet eden kimse ile de tâbir …

Rüyada iddet görmek

Ölüm veya kocasından boşandıktan sonra baki kalan nikâh izlerinin sona  ermesi için şer’an tayin edilmiş bir müddete denir. Bu müddet sona ermedikçe, o  kadın artık başkası ile evlenemez.  Bir kimsenin rüyada İdris Nebi ile arkadaş …

Rüyada iflas ettiğini görmek

Hasta bir adamın rüyada iflâs ettiğini görmesi, ecelin geldiğine, rızkın  kesilmesine işarettir. Bazı kere de iflâs rüyası, memleketinden bir başka yere göç  etmeye delâlet eder.  Rüyada iflâs ettiğine hükmedildiğini görmek, din ve dünyadaki noksanlığa alâmettir.  …

Rüyada iftar görmek

Rüyada oruçlu iken vakit tamam olup iftar ettiğini görmek, sevinç, ferah ve  sürura delâlet eder. Çünkü oruçlunun sevinç anlarından biri de iftar vaktidir. Yine iftar  ettiğini görmek, rızkın artacağına, faydalı mala ve hayra delâlet eder.  …

Rüyada iğ görmek

Hamile bir kadının rüyada iğ görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.  Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir iğ bulduğunu veya kendisine verildiğini  görmek, bir hizmetçiye mâlik olmaya işarettir. Rüyada iğ görmek, elçi ve yolculuğa, mal ve …

Rüyada iğ başı görmek

Henüz evlenmemiş kadının rüyada iğ başı görmesi, evlenmeye delâlet  eder.  Yine iğ başı görmek, işlerde sabır ve sebata, misafir için rehbere, ticaretli mala, bekâr  için evlenmeye alâmettir.  Rüyada eğirdiği ipi bozduğunu görmek, verdiği sözden dönmeye …

Rüyada iğde görmek

Rüyada meyveli iğde ağacı görmek, mala ve rızka delâlet eder.  Yine iğde ağacı görmek, güzel huylu, tatlı sözlü, hoş sohbetli, cömert ve kerim bir  kimseye delâlet eder.

Rüyada iğdiş görmek

Rüyada iğdiş veya beygir görmek, insandaki cehd ve gayrete delâlet eder.  Yine rüyada sahip olduğu iğdiş veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandığını  görmek, çok mala, ulvi mertebelere ve geniş rızka delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: …

Rüyada iğne görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye, fakir için halinin iyiye  dönmesine ve rızka delâlet eder.  Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, işlerin düzgünlüğüne, dağınık işlerin  toplanması ve düzelmesi için arzu edilen şey üzerine delâlet …

Rüyada iğneci görmek

Kişinin rüyada iğneciyi görmesi, senet ve vesika yazan kimseye işarettir.  Bazı kere de iğneci görmek, sultan, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım  gelen şeyleri yazan kişiler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere  delâlet eder. …

Rüyada ihrama girdiğini görmek

Rüyada ihrama girdiğini ve Hac için yola çıktığını görmek, dört  şekilde tâbir olunur: a) Hac ibadeti, b) Mağfiret, c) Nimet ve bereket, d) Sürür ve refah… Yine bekâr birinin ihrama girdiğini görmesi, temiz bir hanımla …

Rüyada ihtiyar görmek

Rüyada saçları ağarmış nur yüzlü bir ihtiyar görmek, devlet ve saadete  delâlet eder. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm verdiğini ve onun ardınca gittiğini  görmek, makam ve mevkice yüksekliğe işarettir.  Yine rüyada ihtiyar bir adamın ardında …

Rüyada ikindi namazı görmek

Kişinin rüyada ikindi namazı kıldığını görmesi, namazları muhafaza etmeye ve hiç ümid etmediği yerden gelecek yardıma delâlet eder. Yine rüyada ikindi namazı kılmak için mescide gittiğini görmek, meşakkat ve zahmetten kurtulmaya, günahlardan arınmaya ve gönüldeki …

Rüyada ikrar ettiğini görmek

Rüyada günahkâr olduğunu ikrar ettiğini görmek, yücelik ve şerefe, günahlardan tevbe ve istiğfara alâmettir. Yine rüyada bir adam Öldürdüğünü ikrar etmek, riyaset ve emniyet ile tâbir olunur.

Rüyada ilaç görmek

Rüyada ilâç görmek, dinin iyiliği ile tâbir edilir. Bu sebeple rüyada hastalığı iyileşsin diye ilâç içtiğini görmek, dini islâh etmeye işarettir. Yine kişinin rüyada ilaç yemesi ve içmesi, ilim, nasihat ve ilimle faydalanmasına delalet eder. …

Rüyada ilaç kabı görmek

 Kişinin rüyada ilâç için su içinde ıslatılan şeyi içtiğini görmesi, ilme tâbi olmaya ve doğru bir meseleğe sülük etmeye işarettir. Bazı kere de bu rüya: “Kur’ân ayni devadır.” hadîs-i şerifinin işaretince Kur’ân-ı Kerim kıraatine delâlet …