Rüyada cenaze görmek

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle  kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini  görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala  delâlet eder.  Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir.

Rüyada  kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini  omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın  başına geçer.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde,  yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir  âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya,  kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.  Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların  satılmasına delâlet eder.

Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla  çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek,  haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında  evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa  işarettir.

BİR CEVAP YAZIN