Kategori: S Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada saat görmek

Rüyada bir saatin tık tık vurduğunu görmek, zamanın akışına işarettir. Saat  görmek, bahtın ve talihin güzelliğine de delâlet eder.

Rüyada sabah görmek

Rüyada sabahın erken vaktini görmek, zikir ve Kur’ân-ı Kerim okumaya  delâlet eder. Çünkü müminlerin ekserisi sabahın erken vaktinde Rablerini zikreder. “Sabah akşam Rabbi-nizi çok çok zikredin” âyeti gereğince, bu vakit zikir anıdır. Ibn-i Kesir demiştir …

Rüyada sabah kahvaltısı görmek

Kişinin rüyada kuşluk yemeği yediğini görmesi: “Kuşluk  yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan, andolsun, yorgun düştük.” (Kehf: 62)  mealindeki âyetin işaretince, yorgunluğa delâlet eder. Zira Hazret-i Musa ve yol arkadaşı  uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Hızır …

Rüyada sabi görmek

Bir kimsenin rüyada sabi çocuk görmesi, müjdeye, sürür ve sevince, arzu ve  emeline erşimeye işarettir.  Rüyada genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşup gülüşme dünya saadetine, bol  rızka, mal ve servete delâlet eder.  Yine …

Rüyada sabun görmek

Bir kimsenin rüyada sabun görmesi, ele geçecek mala işarettir. Rüyada  sabunla bir şey yıkadığını, kirden, pastan temizlediğini görmek, hastalıktan şifaya,  günahtan tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve borçtan halas olmağa delâlet  eder.  Rüyada sabundan bir …

Rüyada saçının ağardığını görmek

Genç bir kimsenin rüyada saçının ağardığını görmesi, vakar ve  temkine ve uzun ömre delâlet eder. Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında  olursa, bu rüya, fakirliğe işarettir. Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, vakar ve …

Rüyada saç görmek

Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa  işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech  …

Rüyada saç dökülmesi görmek

Bir kimsenin rüyada saçlarının döküldüğünü görmesi, servetinin  elinden gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delâlet eder. Rüyada kel bir kadın  görmek, fitneye işarettir.  Rüyada saç kıran illetine mübtelâ olmak, rütbenin gitmesine delâlet eder.

Rüyada saçmak – saçıp dağıttığını görmek

Bir kimsenin rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıttığını görmesi, eğer  onları yerden alan olmamışsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.  Eğer layık kimseler onları yerden kaldırırsa, bu rüya, her şeyi yerine koymaya, işi güzel  …

Rüyada saç tarayan görmek

Rüyada saç tarayan bir kimseyi görmek, insanların üzüntü ve  kederlerini gideren şahsa delâlet eder. Rüyada kadınların saçlarını tarayan ve gelinin  yüzünü bezeten kadını görmek, iffetli ve örtülü bir kadına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kadınların …

Rüyada saçak görmek

Rüyada evin saçağını görmek, himaye ve korunmaya, saçak örtmek, rütbe  ve kazanca delâlet eder. Rüyada saçağın yıkıldığını görmek, rütbenin gitmesine  delâlet eder.

Rüyada sadaka görmek

Rüyada hasta bir adamın sadaka verdiğini görmesi, hastalıktan  kurtulmaya, alimin sadaka vermesi, ilminin ziyadeleşmesine, melik veya bakanın  sadaka vermesi, şan ve şöhretin artmasına delâlet eder. Rüyada tüccar kimsenin sadaka verdiğini görmesi, kar ve kazancının artmasına …

Rüyada sadef görmek

Rüyada inciler içinde sadef görmek, izzet ve şerefe, rütbe ve makama  delâlet eder. Tüccar için sadef görmek, kar ve kazancın ziyadesiyle artacağına  işarettir.

Rüyada Safa ile Merve görmek

Rüyada Safa ile Merve  arasında say ettiğini görmek, selamet ve saadete, hastalıktan şifaya ve bol rızka  delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, sözde doğru, işde adaletli olup hal ve hareketlerde sünnet-i  Seniyyeye uygun davranmaya …

Rüyada saflar görmek

Rüyada saflar halinde insanlar görmek, cemaatle namaz kılmaya  işarettir. Yine saflar görmek, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları  yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine alâmettir.

Rüyada safran çiçeği görmek

Rüyada safran çiçeği topladığını görmek, hayır ve menfaata ve  helâl rızka delâlet eder. Safran çiçeği sarı olursa hastalık ile tâbir edilir. Kırmızı ise  iyiye alâmettir.

Rüyada safran otu görmek

Rüyada safran otu görmek, hayır ve menfaate, güzel övgüye ve  zikr-i cemile delâlet eder. Rüyada kendine birinin bir miktar safran verdiğini veya satın  aldığını görmek, zengin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.  Rüyada yüklerde ve …

Rüyada sağırlık görmek

Nablusî (r.a) demiştir ki:  – Rüyada görülen sağırlık, Yüce Allah’ın kafirler hakkında ferman buyurduğu: (Onlar)  sağır, dilsiz ve körlerdir.” mealindeki âyetine göre dince noksanlığa delâlet eder.  Rüyada kulağın duymaması, Hak’tan yüz çevirmeye, bidat ehlinin ardınca …

Rüyada sahife görmek

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den veya dini bir kitaptan sahifeler görmek,  müjdeye, feraha, iyi habere, bekar için evlenmeye delâlet eder.  Sahifeyi sağ eline aldığını görmek, güzel akıbete, iyi amele ve sürura işarettir. Sol  eline aldığını görmek ise …

Rüyada sahra görmek

Bir kimsenin rüyada sahra ve çöl görmesi, şiddet ve mihnetten kurtularak  genişlik ve selamete ermesine, günah ve hatalardan tevbe etmeye, hastalıklardan  şifaya, zarardan sonra kâra delâlet eder. İbn-Sîrîn hazretleri demiştir ki: – Rüyada sahra görmek, …

Rüyada sahur yemeği görmek

Bir kimsenin rüyada sahur yemeği görmesi, düşmana hile yapmağa, asi ve  günahkârlar için tevbeye, kafir için hidayete az ve kolay kazanılan cüzi bir rızka  delâlet eder.  Rüyada sahur yemeği yediğini görmek, iyilik ve takvaya, günahların …

Rüyada saka görmek

Rüyada kendini sakalık ediyor görmek, din ve imanın kuvvetine işarettir.  Rüyada insanlara su içirdiğini görmek, iyilik ve ihsana delâlet eder.  Rüyada saka olup kendi evine su taşıdığını görmek, nefsi için güzel mala delâlet  eder. Saka …

Rüyada sakal görmek

Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik, şeref ve izzettir.  Rüyada sakalının tıraş edildiğini görmek, üç şekilde tâbir olunur: a) Borçtan kurtulmak, b) Hastalıktan şifa bulmak, c) Gam ve kederin gitmesi. Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını …

Rüyada sakız çiğnediğini görmek

Rüyada sakız çiğnemek, yalan ile tâbir olunur. Bundan dolayı bir kimsenin  rüyada sakız çiğnediğini görmesi, yanlış ve istenilmeyen bir işe delâlet eder. Çünkü  sakız çiğnemek Lut kavminin işidir.

Rüyada sakız kabağı görmek

Rüyada sakız kabağı görmek, mevsiminde ve taze olursa, mal ve  menfaata delâlet eder. Rüyada sakız kabağı hıyar gibi tâbir olunur ve her veçhile  hayır ve manfaate ve kazanca işaretir.

Rüyada saksağan görmek

Rüyada saksağan kuşunu görmek, hayırsız, hilekar, cin fikirli ve  vefasız kimseye delâlet eder.  Rüyada saksağan kuşuna rastladığını görmek, gaddar, zalim ve fasık biriyle  karşılaşmaya delâlet eder.  Bazı kere de rüyada saksağan görmek, mal, mülk ve …

Rüyada salatalık görmek

Rüyada mevsiminde salatalık görmek, rızık ve menfaat ile tâbir  olunur.  Zevcesi hamile olan bir adamın rüyada salatalık yediğini görmesi, doğacak çocuğun  kız olacağına delâlet eder. Bazan da salatalık, kolay elde edilen rızka alâmettir.  Hasta bir …

Rüyada salatalık tarlası görmek

Kişinin rüyada salatalık tarlası görmesi, birbiri ardınca  meydana gelecek rızık ve faydalara alâmettir. Bu rüya bazan da nesli temiz ve pak  bir kadına delâlet eder.  Rüyada bir salatalık tarlası satın aldığını veya ona malik olduğunu …

Rüyada salat ve selam görmek

Rüyada Nebiyy-i Zîşan (s.a.s) efendimiz üzerine salat ve  selam getirdiğini görmek, Allah indinde makbuliyete, çok ecir ve hayra ve akıbetin  güzelliğine, şefaat-ı Nebiye delâlet eder.

Rüyada salıncak görmek

Rüyada salıncak üzerinde oturduğunu veya uyuduğunu görmek, dinde  noksanlığa ve ne yaptığını bilmemeğe delâlet eder.  Kişinin rüyada salıncakta sallandığını görmesi, dini inancının bozuk olduğuna  işarettir.

Rüyada Hz. Salih (a.s.)’ı görmek

Rüyada Allah elçisi Salih (a.s)’ı görmek, akılsız ve rezil bir kavimden  erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü onun kavmi kendisini çok üzmüşler ve  sonunda helak olmuşlardı.  Bazı kere de o Nezih Peygamberi görmek, iyi …